Livstræer 2017 på Naturstyrelsen Østsjælland

09-07-2017

Naturstyrelsen Østsjælland afholder informationsmøder om udpegning af Livstræerne på følgende dage i 2017:
• Store Hareskov, lørdag den 11.november kl 10.00
• Ravnsholt Skov, lørdag den 28. oktober kl 10.00
• Uggeløse Skov, søndag den 5 november kl 14.00

Synes du, at dette træ er et kommende Livstræ?

Tilmelding ikke nødvendig. Men læs gerne Naturstyrelsens hjemmeside http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/ og download appen før mødet.

 

Store Hareskov, lørdag den 11. november kl 10.00 mødested ved Hareskov Station - på skovsiden væk fra byen - vist med rød plet på nedenstående kort:

Ravnsholt Skov, lørdag den 28. oktober kl 10.00 mødested på P-pladsen på Nymøllevej og skovvejen Ålekærsvej vist med rød plet på nedenstående kort:

Uggeløse Skov, søndag den 5 november kl 14.00, mødested P-pladsen på Krogenlundvej vist med rød plet på nedenstående kort: