Maglemoserne gendannes

24-07-2017

Nu genskabes et meget stort vådområde i Ganløse Ore.
Ganløse Ore er en stor skov, der ligger højt i landskabet lige vest for Farum. Skoven er gammel og har ligget på stedet gennem århundreder. Skoven er domineret af høje bøge, mange ege, ahorn og enkelte større områder med grantræer.
Midt inde i skoven ligger et område, som siden istiden har været en stor sø, senere en mose, men som for ca. 200 år siden blev drænet og plantet til med træer. Maglemoserne, hedder området, idet det består af 2 sammenhængende områder nemlig Lille Maglemose og Store Maglemose.

Langsomt men sikkert vokser Maglemosen frem igen

Maglemosen var overdrev og mose frem til omkring år 1800. Derefter blev den overtaget af staten/kongen og tilplantet med skov. Danmark manglede skov, og derfor blev der drænet og plantet på hver en kvadratmeter, så man kunne få træer til brug for skibe og huse samt til kongens jagt.

Det betød at den gamle Maglemose forsvandt i perioden 1870-1928.

 

Skovfoged jens Nielsen fra Naturstyrelsen kan nu fortælle, at man nu er godt i gang med at genskabe moserne, så de igen vil fremstå som en mosaik af tørvemose og åbent vand, og at der også nogle steder vil opstå våde enge med lidt kratskov.

Jens Nielsen oplyser, at selve projektet har ligget i støbeske i 5-10 år, men da var det endnu for tidligt at fjerne træerne, da de endnu ikke var store nok til at kunne give den indtægt, som er nødvendig for blandt andet at kunne finansiere projektet. For 3-5 år siden var Naturstyrelsen så klar med en detailplanlægning, og nu sker det så. Maglemoserne genskabes.

 

Lige nu fældes træerne, og det eksisterende grøftesystemet lukkes enten med maskiner eller helt af sig selv. Jens Nielsen oplyser, at det faktisk var spørgsmålet om grøfternes tilstand, der startede hele idéen om at genskabe moserne. Grøfterne var flere steder ved at lukke som følge af sammenskridninger og ophobning af grene og blade. Spørgsmålet blev derfor, om der skulle renses grøfter eller om man bare skulle lade stå til, så vandet vil begynde at stuve op og genskabe moserne. Vi valgte det sidste, da vi her havde en optimal mulighed for at skabe en virkelig naturperle, og som vil give skovens besøgende en unik mulighed for at få fantastiske naturoplevelser, forklarer Jens Nielsen.

 

Her i 2017 er der ryddet ca. 20 ha i Store Maglemose, Lille maglemoser er endnu ikke ryddet for træer, men det starter her i efteråret 2017. Alle grøfter, der fører vand væk fra Store Maglemose, lukkes i efteråret 2017, og så er det bare at vente på, at der kommer vand på området.

”Projektet forventes færdigt i løbet af i år og måske lidt ind i 2018. Man kan dog først forvente, at der står blankt vand på hele arealet i løbet af de næste 4-5 år, da det først skal komme som nedbør og flyde til.

Så I Naturstyrelsen ser vi gerne, at der kommer en del regn, men lad os lige få overstået sommerferien først” siger Jens Nielsen med et skævt smil.

Allerede nu er der kommet svaleklirer og grønne frøer til stedet, ligesom snoge og salamandre har indfundet sig. Hver dag er en ny oplevelse, og det er spændende at følge området efterhånden som det udvikler sig, og mange andre arter indfinder sig på den nye naturperle. ”Naturstyrelsen håber, at mange andre også vil komme og se på projektet, mens det tager form og udvikler sig, slutter Jens Nielsen.