Naturstyrelsen sætter ind mod løse hunde og ulovlig mountainbiketrafik på Hammerknuden

04-07-2017

I løbet af denne uge vil Naturstyrelsen Bornholm føre skærpet tilsyn med Hammerknuden. Fokus vil være på løse hunde og ulovlig mountainbikekørsel.

Lovgivningen er klar: Hunden skal være i snor, når man færdes i naturen, og det er også markeret tydeligt, når man passerer hegnet ind til Hammerknuden. Den seneste måneds tid har det endda været ekstra tydeligt, fordi Naturstyrelsen har deltaget i Friluftsrådets kampagne ”Flink af natur,” og har opsat større kampagneskilte.

”Alligevel oplever vi stadig hundeejere, som slipper hunden løs på Hammerknuden. Det er et problem, fordi løse hunde skræmmer både vilde dyr og de græssende køer, får og geder. Desuden er det skræmmende for en hel del af de besøgende i området, når de støder på en løs hund,” forklarer skovfoged Mejse Holm, Naturstyrelsen Bornholm.

Møder Naturstyrelsens medarbejdere løse hunde, vil ejerne blive politianmeldt for brud på naturbeskyttelsesloven og risikerer dermed en bødestraf.

Naturstyrelsen benytter lejligheden til også at holde opsyn med ulovlig motorkørsel og med, om der cykles mountainbike på steder, hvor det er ulovligt. Ifølge naturbeskyttelsesloven må man kun cykle på menneskeskabte stier, som fremstår egnede til en almindelig cykel – og dem vurderer Naturstyrelsen, at der er ganske få af på Hammerknuden.

”Så vi benytter lejligheden til også at irettesætte cyklister, som cykler på stiforløb som helt åbenlyst er for sten- eller klippefyldte til, at der er lovlig adgang til at cykle på dem. Ved grove overtrædelser, hvor vi møder cyklister som kører uden for stierne eller på fortidsminder vil vi også gribe til en politianmeldelse,” fortæller Mejse Holm.