Skovveje må ikke bygges af affald

06-06-2017

Naturstyrelsen har taget øjeblikkelig kontakt til entreprenør efter henvendelser om, at der er brugt affald i etableringen af nye skovveje i Anebjerg Skov.

I forbindelse med skovrejsning i Anebjerg ved Skanderborg er der ved at blive etableret nye skovveje. Naturstyrelsen er netop blevet gjort opmærksom på, at der her er brugt materialer som indeholder forskellige former for plasticaffald til opbygning af de nye skovveje. Det er naturligvis ikke i orden, og vi har derfor øjeblikkeligt taget kontakt til entreprenøren, der står for arbejdet.

Naturstyrelsen har i forbindelse med etableringen af de nye veje stillet krav om, at der kun må bruges rene genbrugsmateriale af tegl og beton, der er screenet for miljøfarlige stoffer. Skovvejene bliver de fremtidige færdselsårer i skoven og skal derfor også kunne bære tunge køretøjer. Som bundsikring i vejene bruger Naturstyrelsen ofte nedknust byggemateriale i form af beton og mursten. På den vis genbruges en ellers uanvendelig materiale på hensigtsmæssig vis, og vi sparer grus fra undergrunden. Der er også anvendt brugt byggemateriale i Anebjerg Skov. Men materialerne skal være sorteret korrekt, og der må ikke bruges f.eks. plastic, ledninger eller stumper af tagpap, som der er observeret i Anebjerg Skov af DN i Skanderborg.

Naturstyrelsen ser med stor alvor på sagen og vil nu få overblik over omfanget samt drøfte med entreprenøren og Skanderborg kommune, hvordan der hurtigst muligt kan rettes op på fejlen, så de kommende veje bliver miljømæssigt i orden.