Bioblitz i højmosen

08-06-2017

Søndag den 11. juni kl. 14 arrangerer Naturstyrelsen Søhøjlandet sammen med forskellige eksperter en offentlig bioblitz i Langkær i Velling Skov.
Under en bioblitz skal vi forsøge at finde flest mulige arter dyr og planter i et givet område- her højmosen.

 

 

En højmose er en helt speciel naturtype. Den er næringsfattig og derfor skal man være specialist for at trives her.

Hvis du vil opleve nogle af disse specialister så kom og gå en rundtur i Langkær i Velling Skov.

Undervejs står en række eksperter i hver deres gruppe af planter eller dyr, der kan hjælpe med at bestemme de arter i finder, og samtidig fortælle jer lidt om hvad man ellers kunne være heldig a t finde

Vi vil også fortælle om hvad vi gør for at restaurere og sikre Langkær og andre højmoser i Danmark.

Restaureringen er en del af et LIFE projekt om genskabelse af højmoser i Danmark.

Se evt.: www.raisedbogsindenmark.dk

 

Arrangementet er offentligt og alle er velkommen fra kl 14 og 2 timer frem.

Nærmere oplysninger om turen kan findes her:

http://udinaturen.dk/arrangement/Bioblitz-i-højmosen/18647