Nyklippet og klar til fest

27-06-2017

Fårene i Mols Bjerge er glade for at få klippet den tykke uld. Man kan næsten se hvordan de oplever det som en festdag, at blive befriet for den tykke uldfrakke.

 Mon ikke fårene føler, at der er dejligt køligt, at få den tykke uldpels fjernet. 

Fårene samles ind det går løs.

I Mols Bjerge har Naturstyrelsen netop overstået klipning af knapt 200 får. Alle dyrene bliver samlet en gang om året for at få klippet pels og beskåret klove. De fleste af dyrene er af den meget robuste race, Gutefår, der har en historie, som rækker helt tilbage til vikingerne. Dyrene går ude hele året, men skal altså samles til klipning af de voksne dyr og øremærkning af lammene.

Klipperen er effektiv med saksen. Hver klipning tager ca. 1 min.

 

Den lokale børnehave så klipningen fra første parket og fulgte levende med i arrangementet.

Børnehaven fulgte med i klipningen.

Dyrene går i to store indhegninger i Mols Bjerge, hvor de græsser overdrevsarealerne. Overdrev er en naturtype, der fremkommer på sandede og oftest veldrænede jorde, med vedvarende græsning.

Og så skal lammene lige øremærkes inden de slippes fri igen.

Overdrev er karakteriseret ved at rumme en del lave urter og buske, der kan tåle den vedvarende græsning. Derfor giver græsning af overdrevsarealer med forskellige dyrearter ofte en varieret og rig natur. Naturstyrelsen bruger skovkvæg på de fleste arealer, men har altså også mulighed for, at lade får græsse på udvalgte arealer.

Pleje med græssende dyr er med til at øge den biologiske mangfoldighed, en mangfoldighed der rummer en lang række spændende arter af både planter og dyr.

Følg linket og læs mere om Overdrev.

Se den digitale guide til Mols Bjerge