Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i høring

27-06-2017

Miljø- og Fødevareministerens forslag til bekendtgørelse for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er sendt i høring.

Fiskeørnepar. Foto: Lars Gejl

Ministerens forslag til bekendtgørelse og høringsmateriale kan ses via

http://danmarksnationalparker.dk/kommende-nationalparker/

Her kan du også læse mere om offentlige ture og møder.

Du kan komme med indsigelser frem til den 23. oktober.

 

Naturstyrelsen forvalter godt 80 % af arealet i den kommende nationalparkog mange af de store arealer

Gribskov/Esrum Sø, Arresø/Tisvilde Hegn og Teglstrup Hegn er samtidig internationalt beskyttede naturområder.