Havre hjælper ny natur på vej

08-06-2017

Naturstyrelsen Søhøjlandet har netop plantet ny skov ved Hinnerup (Himmerig Skov) og ved Skanderborg (Anebjerg Skov). På dele af skovrejsningsområderne skal der med tiden være lysåben natur med græssende dyr og vilde planter. På de arealer er der nu udsået havre. Det kan virke besynderligt at så havre, når målet er at lave god natur, men havren har en funktion.

Havren fjerner næring

Jorden i skovrejsningsområderne er rig på næring, fordi den i mange år har været dyrket som god landbrugsjord, og fordi det na­turlige udgangspunkt er en næringsrig jord. Den naturtype og de plantearter, som vi gerne vil have til at vokse der, er en overdrevsvegetation. Den rummer mange forskellige plantearter som er gode for sommer­fugle, bier og andre insekter. For at få de plantearter til at trives, skal der fjernes nogle næringsstoffer, og det hjælper havren med. Den optager næring fra jorden, og fordi der ikke tilføres gødning, bliver arealet fattigere på næring, når havren bliver høstet.

Mekanisk bekæmpelse af markukrudt

Efter havren er blevet høstet, skal arealerne gøres klar til at modtage en frøblanding, som Naturstyrelsen Søhøjlandet får lavet særligt til arealerne. I løbet af sommeren 2018 bliver arealerne harvet nogle gange, hvilket vil virke som en mekanisk bekæmpelse af det markukrudt, der naturligt vil spire. Dermed giver vi bedre betingelser for de udsåede arter.

Lokale overdrevsarter

I sensommeren eller efteråret 2018 bliver frøblandingen udsået, og fra 2019 vil man kunne se planterne spire. Mange af overdrevsarterne vokser i forvejen i området. På overdrevet i den lille slugt umiddelbart øst for Hinnerup, er der i maj 2017 registreret 40 forskellige plantearter.

Græssende dyr

Først når urterne og græsserne er vel etablerede på arealet, kan vi sætte fx køer eller får til at afgræsse arealet. Det vil hjælpe de gode plantearter på vej - både fordi køerne holder vegetationen nede i en passende højde, og fordi afgræsningen er med til at fjerne yderligere næring fra jorden.