Kom til ”å—warmning” i Tolstrup Enge

13-06-2017

Naturstyrelsen har nu i flere år arbejdet med at genskabe naturområde i Tolstrup Enge. Nu er projektet nået til vejs ende og det vil vi gerne markere.

Sammen med Horsens kommune inviterer Naturstyrelsen derfor den 16. juni kl 16 til indvielse i engene omkring det nye vådområde.

 

 

 

Der er flyttet jord, der er flyttet fisk og der er flyttet vand, at genskabe et vådt engområde er en stor opgave, men den er alt besværet værd.

Her er blevet et flot naturområde, der i årene fremover givet vil blive endnu bedre.

Naturstyrelsen har først og fremmest lavet projektet for at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 3,7 tons kvælstof. Projektet kan desuden supplere kommunens indsats mod ekstrem nedbør, der skaber oversvømmelser i Horsens.

Ca. 30 ha er taget ud af drift og skal fremover henligge som natur med græs eller vanddækket.  Tolstrup Å var tidligere rettet ud og dybt nedgravet. Den er nu løftet op i niveau, der er lagt gydebanker ud og slynget i sine gamle bugter.

Området bliver fremover et fint naturområde!

……….

Fakta om projektet:
Der er genslynget 1,6 km vandløb.

Vandløbsbundne er løftet op i sit naturlige leje.

Der er anlagt 16 gydebanker til ørreder og bæklampret.

Der e flyttet 6200 M2 jord.

Der er etableret 4 overrislingsområder for yderlig at reducere mængden af kvælstof.

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

 

Nu vil vi gerne markere at vi er nået i mål med projektet, så derfor indvielse.

Tid: Fredag 16. juni kl 16
Sted:  Hvor Tolstrup Å løber under kirkevej. (Der kan parkeres ved kirken)  

Program:

16.10: Indvielse

16.10: Indvielse ved udvalgsformand Ole Pilgaard Andersen, Horsens kommune
          og skovrider Søren Hald, Naturstyrelsen Søhøjlandet

16.30: Naturstyrelsen og Gedved Lokalråd serverer en let forfriskning.

17.00: Tilbud om vandretur i ådalen med indlagte naturhistorier v. Eigil Holm, Gedved 

Derudover vil det i løbet af eftermiddagen være muligt at få et kig på åens nye dyre- og planteliv ved biolog Anne Gro Thomsen, Naturstyrelsen Søhøjlandet og biolog Jan Kunstmann, Horsens kommune