Perlemorsommerfugle-sommer i Almindingen

28-06-2017

Driften af Almindingen gavner de flotte, orange perlemorsommerfugle, der som larver lever på violer eller mjødurt. På de blomsterrige enge omkring Bastemose, Svinemosen, Hagemyr og flere andre steder er der et mylder af dem. Der er mange arter i mange størrelser.

Bisonskoven i Almindingen er et sandt eldorado for kejserkåber. Her i parring ved Svinemose. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


Engperlemorsommerfugl på musevikke ved Bastemose. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Et rigtig godt, blomsterrigt sommerfuglested ved Bastemose. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).De fleste af Almindingens lysninger og enge drives uden dræning og gødskning, og hvis der ikke græsses eller kun græsses og ryddes vedplanter forsigtigt, myldrer det med blomster og insekter.

Bastemose, Bisonskoven - og nu også Hagemyr - er tre af de bedste steder at se på sommerfugle. Nu og de kommende sommeruger vrimler det med de orange perlemorsommerfugle. Der er med sikkerhed registreret otte arter på Bornholm samt én art - moseperlemorsommerfugl - der måske har levet på øen, da der var urørte højmoser med tranebærplanter, som dens larver levede af. 

Der flyver hele seks arter af perlemorsommerfugle i Almindingen:

Brunlig perlemorsommerfugl, som er ret almindeligt overalt - også langs små skovveje.
Engperlemorsommerfugl, som flyver talrigt, hvor der er våde enge med mjødurt.
Markperlemorsommerfugl, som flyver kraftfuldt i store, blomsterrige lysninger.
Skovperlemorsommerfugl, som også flyver kraftfuldt i store, blomsterrige lysninger.
Kejsekåbe, som flyver meget talrigt omkring brombær og andre blomster i både store og små lysninger.
Storplettet perlemorsommerfugl, som flyver i tørre lysninger og langs veje.

Især de fire førstnævnte arter har længe været i voldsom tilbagegang i Danmark, så det er godt, de trives så fint i Almindingen.

Bortset fra den lille engperlemorsommerfugl, lever larverne af perlemorsommerfugle på forskellelige arter af violer. Engperlemorsommerfuglens larver lever på mjødurt, som vokser i rigelige mængder på Almindingens enge. Den sjældne klitperlemorsommerfugl findes kun på Sydbornholm, men de syv andre arter er fundet i Almindingen. Den store østlige perlemorsommerfugl dog kun som en uhyre sjælden tilfældig gæst.

Perlemorsommerfuglene er i familie med de velkendte takvinger (f.eks. nældens takvinge og dagpåfugleøje), og de ser meget ens ud fra oversiden, som er orange med sortbrune linjer og pletter. Perlemor-navnet skyldes bagvingeundersiderne, der skinner perlemoragtigt hos de fleste arter. For at bestemme arterne skal man ofte se vingeundersiderne. Desuden er størrelsen en god hjælp. Brunlig perlemorsommerfugl er den mindste med et vingefang på omkring 40 mm, mens kejserkåben er den største med et vingefang på omkring 70 mm. Kerserkåberne har en meget smuk parringsdans: Hunnen flyver lige ud i ca. to meters højde. Hannen kommer bagfra, flyver ind under hende og stiger stejlt op, går i stå i luften over hende med svirrende vinger, daler ned, flyver frem under hende, stiger op, går i stå, daler ned o.s.v. Der hele gentager sig ofte 20-30 gange som en fejende dans, der er optakt til parring. Hannen drysser såkaldte duftskæl ud over hunnen, når han svirrer med vingerne over hende. Duftskællene indeholder et stof, der gør hunnen parringsvillig. Man ser tit dansen i varmt og stille vejr i skovlysninger.

Hvis du vil se nærmere på perlemorsommerfuglene kan vi anbefale en tur rundt om Bastemosen (eller bare langs langevejen tæt ved fugletårnet), en rundtur i Bisonskoven eller en vandretur omkring det nye vådområde Hagemyr. Den nordøstlige del af Ekkodalen (Grønnevad) og Røverkær er også fine sommerfuglesteder. Find stederne på kortet her.

Rigtig god tur og perlemorsommerfuglesommer!
Skovperlemorsommerfugle i grøften ud til vejen ved fugletårnet i Bastemose. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


 
Skovperlemorsommerfugl - han. De fortykkede vingenerver er såkaldte duftskæl, som hannen bruger som "parfume", der gør uparrede hunner parringsvillige. Kejserkåber har lignende duftskæl, som hannerne drysser ud over hunnerne i luften (se teksten). (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Markperlemorsommerfugl - underside. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


Skovperlemorsommerfugle - underside. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Engperlemorsommerfuglen er meget talrig omkring Bastemose. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Engperlemorsommerfuglen fouragerer gerne på skovløg. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Brunlig perlemorsommerfugl er den mindste danske perlemorsommerfugl. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Kejsenkåben er den største danske perlemorsommerfugl. Meget talrig i Almindingen i juli-august. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Kejserkåbehunner ses undertiden i denne afvigende, grønskinnende variant. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Storplettet perlemorsommerfugl er let at kende på de meget store perlemorpletter på undersiden. Den er som regel ret fåtallig i almindingen, hvor den findes i tørre lysninger og langs tørre skovveje. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen). Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm