Skovvej i Anebjerg lukkes i forbindelse med oprydning

14-06-2017

Der er fundet asbestrester i dele af det byggemateriale, der er brugt til at etablere en ny skovvej i Anebjerg Skov. Naturstyrelsen ser med stor alvor på sagen og lukker skovvejen i forbindelse med oprydningen.

Naturstyrelsen blev for nylig gjort opmærksom på, at der i strid med kontrakten er brugt materialer som indeholder forskellige former for plastikaffald til opbygning af de nye skovveje i forbindelse med skovrejsningen i Anebjerg.

Naturstyrelsen er bygherre på sagen, og Skanderborg Kommune har som miljømyndighed ført tilsyn med den problematiske strækning. I den forbindelse er der fundet rester af tagplader, som der er udtaget prøver af. Kommunen har nu meddelt, at der er fundet asbestrester i en af de to prøver.

Skanderborg kommune skal som miljømyndighed træffe afgørelse om, hvad der videre skal ske og herunder, hvordan oprensningen af vejstrækningen skal ske.

- Vi ser med stor alvor på sagen, og så snart vi har en afgørelse fra kommunen, vil Naturstyrelsen sikre, at entreprenøren påbegynder oprydningsarbejdet, så vi kan få en ren og sikker skovvej til glæde for brugerne af den nye skov, siger skovrider Søren Hald.

Indtil der foreligger en afgørelse er byggearbejdet standset, og vejrstrækningen er afspærret. Derudover vandes vejen for at forhindre, at materialet hvirvles op fra vejen.


Læs også http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/jun/anebjerg-skov-affald-i-vejen/

 

Fakta: Bundsikring

Naturstyrelsen bruger ofte nedknust byggemateriale i form af beton og mursten som bundsikring i veje. På den vis genbruges en ellers uanvendelig materiale på hensigtsmæssig vis, og man sparer grus fra undergrunden.Skovvejene bliver de fremtidige færdselsårer i skoven og skal derfor også kunne bære tunge køretøjer. Naturstyrelsen har i forbindelse med etableringen af de nye veje stillet krav om, at der kun må bruges rene genbrugsmateriale af tegl og beton, der er screenet for miljøfarlige stoffer. 

 

 

Søren Hald

Skovrider
Søhøjlandet