Sjælden sommerfugl genopdaget i Odsherred

20-06-2017

Amatør-entomolog har fundet den sjældne sommerfugl, fransk bredpande, på Diesbjerg ved Skamlebæk.

Fransk bredpande fra Diesbjerg på blomst af Håret Høgeurt. Foto: Jakob Arnholtz

Den 23. maj var Jakob Arnholtz, der er ivrig ”sommerfuglejæger” og må betegnes som dygtig amatør-entomolog, på en tur til Diesbjerg ved Skamlebæk.

Målet var at finde ud af, om den ret sjældne sommerfugl, spættet bredpande, stadig findes på stedet. Det lykkedes ham at finde og fotografere flere eksemplarer, men det skulle vise sig ikke at blive dagens bedste fund. Tre af de sommerfugle, Jakob Arnholtz fik billeder af, viste sig nemlig at være den endnu sjældnere fransk bredpande. En anden besøgende på Diesbjerg fandt ligeledes arten et par dage senere.

Sidst set i Odsherred i 1988
Fransk bredpande er en art, der er gået meget tilbage i Danmark, og den er således forsvundet fra Bornholm, hvor den sidst blev set i 1979, Nordøstsjælland, sidst set i 1987, og de fleste lokaliteter i Nordvestsjælland.

I Odsherred fandtes den tidligere en del steder, men fundet på Diesbjerg er det første i kommunen siden 1988. Fra da af og til 2006 fandtes landets eneste bestand på Røsnæs i Kalundborg Kommune. Efter 2006 er den dukket op yderligere en håndfuld steder – alle i Kalundborg Kommune. Så med fundet fra Diesbjerg findes den nu i to kommuner i Danmark.

Gennem adskillige år har Naturstyrelsen gjort en indsats for områdets natur. For omkring 5 år siden indgik Diesbjerg sammen med Bjergene i et EU-Life naturprojekt. Projektet var målrettet pleje og genopretning af overdrev forskellige steder i landet.
Læs mere om denne indsats:

11 truede arter på Diesbjerg
Så sent som i år har Naturstyrelsen i samarbejde med Odsherred Kommune ryddet krat i områder nær artens levested på Diesbjerg, og antallet af græssende dyr i området er justeret; ikke mindst for at tilgodese de sjældne sommerfugle. Så nu er der gode muligheder for, at fransk bredpande kan leve på stedet også i årene fremover og måske sprede sig til nye arealer. Diesbjerg er med årets fund levested for ikke mindre end 11 truede sommerfuglearter.