Ynglesucces for Vendehals

13-06-2017

Forsøg med opsætning af redekasser i Fosdal og Svinkløv plantager har resulteret i 2 par ynglende Vendehals

Ved den årlige gennemgang af redekasserne konstaterede Biologisk Forening for Nordvestjylland, at to af redekasserne var beboet af ynglende vendehalse . Rederne indeholdte henholdsvis 6 og 12 æg. Dette må betegnes som et særdeles godt resultat.

Vendehalsen er en lille spættefugl, der i de sidste årtier er blevet en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Biologisk Forening for Nordvestjylland og Naturstyrelsen Thy opsatte derfor sidste år, som et forsøg, redekasser i Fosdal og Svinkløv plantager, for at hjælpe arten med en egnet og sikker redemulighed, så at bestanden kunne øges. Vendehalsen udhugger ikke selv redehuller, men er derimod afhængig af andre spætters efterladte huller eller andre naturlige huller. Antallet af denne slags (ledige) huller er fåtallige i plantagerne.

Biologisk Forening for Nordvestjylland og Naturstyrelsen Thy håber naturligvis på, at der på sigt vil komme endnu flere vendehalse i redekasserne. En egentlig bestand skal bygges på lokale fugle med ynglesucces. De fleste vendehalse er endnu trækfugle på vej til nordligere lokaliteter.

Kontakt

Per Hyttel

Skovfoged