Adam og Eva på Bornholm

10-05-2017

Hyldegøgeurten, populært kaldet Adam og Eva, er en af Danmarks sjældneste orkideer. Den blomstrer i maj og optræder i både pupurrøde, gule og orangerøde former. Den findes især på Bornholm, hvor den dog er i tilbagegang.

Hyldegøgeurter fra Langebjerg 2017 – rød form med gul form i baggrunden til venstre. De snehvide blomster er kornet stenbræk. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Når man nævner ordet ”orkide” tænker de fleste sikkert på de prangende, halvsukkulente planter, som man i vore dage kan købe alle steder. Tropernes orkidéer.

Men der er også 35 arter af vilde orkideer i den danske natur. De er fredede, og mange af dem er ganske prangende og smukke. Andre er små med uanselige, grønlige blomster. Flere af arterne er meget sjældne.

Hyldegøgeurten er en af de sjældneste og smukkeste vilde danske orkideer.  Den kaldes også Adam og Eva, fordi den forekommer i en lyst citrongul og mørk purpurrød form (samt orangerøde mellemformer). Den flotte orkide har været mere udbredt i Danmark før i tiden. I dag findes den kun ét sted i Jylland, enkelte steder på Sjælland og en del steder på Bornholm. Den er også gået meget tilbage på Bornholm, som dog regnes for hyldegøgeurtens vigtigste bastion i Danmark.

Som mange andre orkideer svinger hyldegøgeurtens hyppehed meget. Den tåler ikke for mange næringsstoffer og hård græsning i blomstringstiden. På den anden side har den tilsyneladende gavn af forstyrrelse som ret intensiv græsning om efteråret. Det er kort sagt vanskeligt at gøre det rigtige for arten.

På Naturstyrelsens arealer på Bornholm findes hyldegøgeurten for tiden kun på Langebjerg ved Sandvig. Vi har optalt 19 blomstrende individer i 2017.  Det er en bekymrende lille bestand, og planterne er små og spinkle. Man skal være forsigtig ikke at træde på de fredede planter, hvis man besøger stedet. Hyldegøgeurten har været på Hammeren, hvor vi håber, den vil etablere sig igen som følge af den nuværende pleje. Der er også mulighed for, at den dukker op i området omkring Hammersholm.

Ordet ”orkideer” er afledt af orkideslægten Orchis, som den nærtstående art salepgøgeurt hører til. Orchis er det gamle græske ord for testikel, og ”orkideer” betyder strengt taget testikler. Det sigter til Orchis-slægtens rodknolde, der har to ovale kugler, som grangiveligt ligner testikler.

I gamle dage mente man, at Gud havde lagt forskellige symboler ind i planterne, da han skabte dem.  Symbolerne var tegn til mennesker om, hvad planterne kunne bruges til. Ifølge denne ”symbollære” var orkideknolde velegnede midler mod svigtende potens. Det har naturligvis intet på sig. Det er kriminelt at grave planterne op, og deres rodknolde er lige så virkningsløse på potensen som indtagelse af pulveriset næsehornhorn.

Adam og Eva blomstrer normalt fra slutningen af april som en af de tidligste orkideer sammen med den langt mere almindelige tyndakset gøgeurt. Billederne her er fra 9. maj 2017.


undefined
Hyldegøgeurt fra Langebjerg, 2017 – spinkel, gul form. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


undefined
Hyldegøgeurt fra Langebjerg, 2017 – blandingsform. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


undefined
Hyldegøgeurt fra Langebjerg, 2017 – spinkel, gul form. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


undefined
Maleren Bent Johnsens planche af hyldegøgeurt til værket ”Skandinaviens orkideer”.
Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm