Bioblitz – Knips af naturen i Nordsjælland

11-05-2017

D. 20. -21. maj fra kl. 10 – kl. 10 vil Naturstyrelsen Nordsjælland sammen med Hillerød Kommune og en lang række frivillige natureksperter lave et øjebliksbillede af naturen i Store Dyrehave og på Skansebakken.

Indenfor 24 timer vil fem udvalgte lokaliteter i området blive gennemsøgt og hver plante, hver svamp og hvert dyr, der bliver fundet og kan bestemmes med sikkerhed bliver i løbet af døgnet registreret og inddateret i en naturdatabase.

Og hvorfor så bioblitz?

Bioblitzen kan give en fornemmelse af, hvordan det står til med artsrigdommen i området. Den biologiske mangfoldighed også kaldet biodiversiteten i Danmark er presset, derfor har Danmark sammen med EU sat sig nogle 2020 mål på området.

I statsskovene skal der f.eks. efterlades 5 træer pr. ha. til en langsom død, når områder fældes. Mens stammerne ligger og forgår, vil svampe, insekter og andre smådyr udnytte dem som fødekilde og skjul. Mange af de truede skovdyr, er truede fordi der i mange år ikke har været døde træstammer nok i skovene. Flere døde træer giver, sammen med en mere naturlig vandbalance i skovene og de mange beskyttelseskrav, der er for skovene, et håb om at udviklingen af biodiversiteten vil gå den rigtige vej. Hillerød Kommune har gennem flere år udført naturpleje på Skansebakken, og BioBlitzen kan være med til at vise, om arter tilknyttet de lysåbne naturtyper har fået bedre vilkår.

Tag med ud og oplev naturens rigdom

På Bioblitzen vil det være muligt at komme med ud til de forskellige lokaliteter og opleve den natur og de arter, der er knyttet til netop de forhold, der er der. Naturfolk vil kunne fortælle om naturen i områderne og samtidig vil så mange arter som muligt blive registreret og inddateret.

 Tag cyklen, kamera og nysgerrighed med

Programmet er lagt, så det er muligt, at komme rundt til de fem udvalgte lokaliteter på cykel. Alle er velkomne til at være med til at bestemme arter. Solsorte, bænkebidere, skovsnegle, anemoner, bøgetræer og egern. Alt skal med på listen. Tag derfor syltetøjsglas og et par plastikposer med, en kikkert, en lup og en fuglebog eller hvad du har derhjemme. Og husk en blyant og kamera. Der skal tages masser af billeder - med eller uden blitz.

Guidede ture om Flagermus, planter, natsværmere og fuglesang

Som hjælp er der en række guidede ture, hvor fagfolk kan fortælle, hvad vi ser og finder.

Store Dyrehaves natur: 20. maj kl. 10.00 – 12.30 . Mødested: Overdrevsvej stor P-plads i Store Dyrehave
Skansebakkens natur: 20. maj kl. 13.00- 15.00. Mødested: P-plads overfor Skansekapellet, Skansevej 113-115
Flagermustur: 20. maj kl. 21.00 – 23.00 Mødested: Overdrevsvej stor P-plads i Store Dyrehave

Lyslokning af natsværmere: 20. maj kl. 23.15- 24.00. Mødested: P-plads overfor Skansekapellet, Skansevej 113-115. herefter Lyslokkes videre ved Horsebohus i Store Dyrehave.
Morgenfugletur:21. maj kl. 06.00 – 8.00 Mødested: Overdrevsvej stor P-plads lige vest for lyskrydset ved Kongens Vænge i Store Dyrehave

Se programmet og turene beskrevet på: Bioblitz

undefined