Nationalparkdag om Tidevand

17-05-2017

Tidevandet bliver omdrejningspunktet, når Nationalparkdag i Nationalpark Vadehavet løber af stablen på søndag

Søndag den 21. maj fra klokken 12:30 til klokken 17:00

Nationalparkdagen er en årligt tilbagevendende begivenhed. Lokalt i Varde kommune bliver dagen markeret i området omkring Ho.

Sidste år på Skallingen, i år ved Nyeng tæt ved Ho. Arrangementet er ganske gratis, men kræver tilmelding.

undefined 

Årets arrangement har temaet ”Tidevandet kommer”. Et tema som er i tråd med vaden.

- Vadehavet kan virke gold, men det myldrer med liv. Tidevandet skaber ideelle rammer for blandt andet sandorme, dyndsnegle og krabber. Dyr som har tilpasset sig de betingelser som vadehavet giver. Man har hovedet over vand i 6 timer, for derefter at få det under vand – udtaler Naturvejleder Morten Vinding,

Der er masser af liv i det lavvandede området, det vidner de mange fugle om.

- Vadehavet er det helt store ”tag selv bord”. Faktisk bespiser vadehavet ca. 18.000.000 trækfugle – slutter Morten Vinding.

Tag til vadehavet på Nationalparkdagen. Det er et gratis arrangement, med stor søgning. Derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmelding kan ske til NaturKulturVarde på telefon: 75 22 22 50. Mere information på www.naturkulturvarde.dk