Her er der nattergale

24-05-2017

Nattergalen synger højlydt i krat fra midt i maj frem til omkring Sankthans. Der er blevet færre nattergale i Danmark i løbet af de senere år. I Naturstyrelsens skove på Bornholm er der særlig mange nattergale i Kærgård Mose, Bastemose og Ølene, hvor der alle steder er gode adgangsforhold.

Nattergalen er ikke sky, men svær at få at se, fordi den som regel synger fra meget tætte krat. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Nattergalen synger nu på sit højeste, og frem til omkring Sankthans kan man høre den lille fugls kraftige sang i flere af Naturstyrelsens skove og moser på Bornholm.

Nattergalen er en sangfugl, der lever af insekter. Den tilbringer vinteren i tropisk Afrika, hvor der er insekter året rundt. Omkring løvspring vælter det frem med insekter i skove og moser i Danmark, og så kommer trækfuglene fra syd for at æde løs og yngle.

I de senere år er bestanden af nattergale faldet, så man hører dem ikke nær så mange steder i landskabet som før. Det kan skyldes klimaforandringer, fald i mængden af insekter, et sammenfald af dette eller andre grunde. Man kender ikke forklaringen.

Der er dog flere steder på Bornholm, hvor man stadig kan være ret sikker på at høre nattergalene synge gennem de næste uger.  I starten er deres sang som regel usikker og kortvarig, men når sommervejret kommer, bliver sangen mere kraftig og vedholdende. Sangen er som regel mest intens i begyndelsen af juni og indtil den pludselig slutter omkring sommersolhverv.

Hvis man vil høre kraftig nattergalesang, er det bedst at tage på tur omkring månedsskiftet maj-juni en stille aften eller morgen. I Naturstyrelsens skove er der tre steder, hvor man kan være så godt som sikker på at høre en eller flere syngende nattergale: Bastemose, Ølene og Kærgård Mose.

Nattergalen synger også i dagtimerne sammen med de andre fugle, men fortsætter derefter alene hele natten. Den synger mest vedholdende morgen og aften, hvor den ofte kan høres på helt op til omkring en kilometers afstand. Sangen består af to-tre piftende fløjt, der efterfølges af en serie runde kluk og afsluttes af en intens, tikkende snerren i et højt toneleje. Efter en pause følger næste sang, der hver gang indledes med en forsigtig fløjtetone, som hurtigt får fuld styrke og går over i en ny gang klukken og tikken. Sådan kan nattergalen blive ved i ugevis. Det er kun hannerne, der synger. De synger for at tiltrække en mage og for at markere deres territorier. Man kan høre sangen her.


Ved Ølene kan man høre nattergalene fra fugletårnene (se kort her). Ved Kærgård Mose (se kort her) kan man høre nattergalene fra fugletårnet og fra Loklippen på kanten (se kort her) af Ekkodalen. I Bastemose kan man høre fuglene fra det nye fugletårn og flere steder langs de små stier omkring Mosen. Bastemose er det eneste af de tre steder, hvor der er pæne muligheder for at få den lille, gråbrune fugl at se. Når nattergalen synger, er den ofte så optaget af sin sang, at man kan komme den ganske nær og spotte den på grenen. De sidder som regel i to-tre meters højde i tæt krat.

God tur!

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm