Området omkring Isbjerget får en gevaldig ansigtsløftning

24-05-2017

Arbejdet med Realdania projektet Stedet tæller ved Isbjerget er i fuld gang

Et af de opstillede podier ved Isbjerget, hvor besøgene kan nyder udsigten.

Har man ikke besøgt området ved Nors Sø og Isbjerget i længere tid, venter der en overraskelse ved ankomsten til parkeringspladsen. Hele området er i gang med en gevaldig ”ansigtsløftning”. Som led i Realdanias projekt Stedet tæller arbejder et udvalgt team af arkitekt, landskabsarkitekt og rådgivende ingeniører - bistået af Museum Thy, Naturstyrelsen Thy og lokale håndværkere - med at gennemføre en række tiltag. Vandrestien rundt om Isbjerg omlægges og får ny markering og podier at sidde og stå på undervejs og nyde udsigten. Toiletbygningen har bl.a. fået nye sidefløje til informationsskiltning og Naturstyrelsens flotte røde farve. Bronzealderhøjen restaureres og stien til toppen flyttes for at beskytte højen. I stedet kan den storslåede udsigt over reservatet nydes fra et nyt udsigtspunkt med podie tæt på.

Efter billeangreb og stormfald stod rester af skovbevoksningen tilbage for at yde læ for den nyplantede skov. Egetræerne er nu godt på vej, og Naturstyrelsen har valgt at rydde op og fjerne en stor del af den gamle og hærgede bevoksning nu. Maskinernes indgreb kan ses og kvas og grene ligger nogle steder tilbage. Det kan se lidt hærget ud, men om kort tid vil området igen blive grønt og sporene være slettet. Til gengæld er det nu muligt at få endnu flere og flottere udsigter over det helt enestående i Hanstholm Vildtreservat , der udgør kernen i Nationalpark Thy og er udnævnt til nationalt naturområde.

Sideløbende med Realdanias og Naturstyrelsens fælles projekt har Naturstyrelsen for egne midler bekostet en ny trappe og sørget for renovering og opgradering af opholdsarealet ved søen med borde, bænke og bålplads samt en fornyelse af den handicapvenlige fiskeplatform i Bagsø.

Projektet Stedet tæller – Hanstedreservatet forventes færdiggjort inden sommerferien og indviet medio august. Nærmere følger herom senere.

Læs mere om projektet på projektets hjemmeside.

undefinedundefined

Ditte Svendsen

Skovrider