Ny cykelsti-tunnel

16-05-2017

Hillerød Kommune bygger ny tunnel under Hillerødvejen, så skolebørn fra Nødebo kan cykle sikkert til skole i Hillerød.

Cykelstien føres gennem skoven bag om P-pladsen nord for Hillerødvejen. Derfor fælder Naturstyrelsen træerne i tracéet nu. Syd for vejen fældes der også fældes træer for at forbinde tunnelen med den ny-asfalterede cykelsti gennem Stenholtvang.

De store træer, der skal fældes er gennemgået for store fuglereder, spættehuller og flagermus. Træveddet fra fældningen bliver lagt i skoven til formuldning.

Arbejdet med tunnelen udføres af Hillerød Kommune og på begyndes primo juni med forventet afslutning i efteråret.

undefined