Traner ved Nationalt Testcenter for Vindmøller ved Østerild

09-05-2017

Det ser ud til at tranen ligesom havørnen er begyndt at yngle i nærområdet af det tekniske anlæg.

Foto: Klaus Gottfredsen

Naturstyrelsen Thy glæder sig over, at traner nu også er begyndt at ruge tæt på testcentret. I flere år har et havørnepar med succes ynglet i nærområdet af det tekniske anlæg. Et par traner har indfundet sig ganske tæt på vindmøllerne, og det ser ud som om, at de har gang i yngleaktivitet.

Udviklingen viser tydeligt, at flora og fauna godt kan forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller, hvis vi blot sikrer tilstrækkelig ro i de omkring liggende områder,

siger projektleder Claus Rasmussen for Naturstyrelsen Thy.

Derfor skal der også lyde den opfordring, at man ikke går på opdagelse i området for at se traneparret på tæt hånd, men bliver på stier og veje eller blot nøjes med at glæde sig over, at de store fugle nu også er at finde i naturområderne tæt på verdens højeste vindmøller.

Kontakt

Claus Rasmussen

Specialkonsulent