Invitation: Kom med ud og udpeg livstræer

02-05-2017

Med en smartphone i hånden kan alle danskere nu være med til at udpege en halv million livstræer, der ikke må fældes, i statens skove.

Livstræ ? Foto: Naturstyrelsen Vestsjælland

Store, gamle træer gavner biodiversiteten, men vi har meget få rigtig gamle træer tilbage i Danmark.
Søndag den 7. maj kan du komme med ud i Boserup Skov og udpege livstræer.

Hvis du kommer i skovene omkring Roskilde, har du sikkert lagt mærke til et særligt træ. Det kan være et træ, der er usædvanligt stort, en gammel hul eg eller et træ, som gror på en speciel måde - for eksempel et træ, hvor dele af kronen er knækket af, som har fået nye kræfter og sat ny krone.

Disse træer er vigtige at bevare. Ikke bare fordi de gør skoven flot og spændende, men også fordi, der er rigtig mange dyr og planter som lever i, på og omkring skovens gamle kæmper.

I statens skove skal der over de kommende år udpeges fem livstræer per hektar. De 500.000 livstræer må ikke fældes. De skal have lov til at leve et langt liv, inden de dør af ælde og efterfølgende indgår i skovens naturlige kredsløb til gavn for svampe, insekter og mange andre dyr og planter, som lever i dødt træ.

Alle kan være med til at udpege livstræer i statens skove og vi vil meget gerne have dine input:

  1. Hent appen ”Livstræ” i AppStore eller Google Play.

  2. Med appen kan du markere træets placering, tage fotos at træet og indberette oplysninger om træart, træets udseende eller om træet huser arter som f.eks. svampe.

  3. Nu er du klar til at gemme eller sende dit forslag til et livstræ. Det er især gamle løvtræer, der er særligt vigtige for biodiversiteten, og som skal udpeges som livstræer. De må gerne være krogede eller have huller, som insekter, fugle og svampe kan leve i.

  4. Forslaget vurderes herefter af Naturstyrelsens lokale enhed.

  5. Hvis træet godkendes som et livstræ, markeres træet ude i skoven med et metalskilt.

 

Mød op til Skovens Dag på søndag den 7. maj i Boserup Skov, hvor vi efter en kort introduktion til livstræer og den nye app sammen vil udpege livstræer i skoven.

Tid og mødested: Boserupgård Naturcenter, Boserupvej 84, 4000 Roskilde, kl. 11 og kl. 13.

Berit Land Nielsen

Forstfuldmægtig
Vestsjælland