91 ha vådområde anlægges ved Elverdamsåen

19-05-2017

Gravemaskinerne gik i gang den 16. maj til det, der skal blive et 91 ha stor vådområde med stort naturindhold.

Udsigt over projektområdet, Tempelkrog Syd. Foto: Naturstyrelsen Vestsjælland

Projektet er en del af indsatsen for at forbedre vandmiljøet og fremme naturen i Danmark.

Det 91 ha store projekt vil mindske belastningen af Isefjorden med ca. 10 tons kvælstof om året. Det gøres bl.a. ved at genslynge Elverdamsåen så dens forløb forlænges med ca. 1 km igennem projektområdet. Derved skabes ca. 13 ha lavvandet sø og store engområder.  Her vil der blive gode muligheder for et varieret plante- og dyreliv og især et rigt fugleliv med ænder, gæs, svaner og vadefugle.

Projektet er blevet muligt ved at der er gennemført en jordfordeling i området og indgået projektaftaler med alle 15 private lodsejere.

Projektområdet ligger lige syd for Holbæk motorvejen og er fuldt synligt herfra.

”Der vil blive en formidabel udsigt over det nye vådområde med Holbæk Fjord i baggrunden. Derfor vil der blive etableret et udsigtsområde med P-plads på Roskildelandevej vest for projektområdet. Det vil blive på bakken tæt ved 50 km stenen, hvorfra der er god udsigt over projektområdet og videre nordover til Tempelkrogen og Munkholmbroen”, siger projektleder Olaf Christiani.

Anlægsperioden løber frem til 18. august.  Den samlede omkostning for etableringen bliver ca. 20 mio. kr.

Kort over projektområdet

Kort over projektområdet

Olaf Gudmann Christiani

Projektleder
Vestsjælland