Fælles front i formidlingen

21-03-2017

Et flot inspirations katalog til hvordan skilte, informationsflader og afmærkninger i naturen kan laves.

Skanderborg og Silkeborg Kommuner har sammen med Naturstyrelsen udgivet "Formidling i Søhøjlandet", marts 2017. Publikationen henvender sig til medarbejdere, formidlingsinstitutioner og frivillige, der arbejder med formidling og afmærkninger i kommunerne og i Naturstyrelsen. Formålet er at indlede bestræbelser på at opnå ensartet anvendelse af skiltetyper, piktogrammer, kort etc., så publikum i landskabet møder et ensartet udtryk, når de finder oversigtskort og information om regler for færdsel og  gode historier.

 

"Formidling i Søhøjlandet" er fremstillet som en inspirerende "håndbog" med afsæt i et bredt sammensat partnerskab med deltagere fra formidlingsinstitutioner, interesseorganisationer, turisme og myndigheder. Det er tanken, at der på sigt vil ske justeringer og tilføjelser, efterhånden som samarbejdet udvikler sig yderligere. 

 

Det er muligt, at man i andre kommuner også kan finde inspiration i "Formidling i Søhøjlandet", når man tager stilling til udvikling af formidlingskoncepter m.v.

 

Nærmere oplysninger Knud Erik Hesselbjerg tlf.  72543954.

 

Se kataloget her: 

https://indd.adobe.com/view/9c14f4a0-7b07-47f6-8238-0b7789c2a180