Indvielse af 56 ha ny skov ved Aars

17-03-2017

I forbindelse med Vandets dag har Naturstyrelsen sammen med Aars Vand og Vesthimmerlands Kommune valgt at markere at Aars Skov udvides med 56 ha, som skal være med til at sikre fremtidens drikkevand og give udvidede mulighed for friluftsliv i Aars Skov.

Indvielse:

Indvielsen sker onsdag den 22. marts 2017 kl. 9-11.00, hvor der kommer 130 elever fra Østermarkskolen og hjælper med at plante de første træer. Sted: Ved indkørslen til Hvorvarpvej 37, 9600 Aars.

 undefined

Arrangementet foregår her (GPS Hvorvarpvej 37, 9600 Aars)

Første etape.

Skovområdet Aars skov og Jenle Plantage og det areal, der dækker interesseområdet er samlet 650 ha. Jenle plantage og Aars skov udgør allerede 316 ha heraf. Med den ny del er det samlede areal med skov 372 ha, som fremover skal være med til at danne rent drikkevand.

Aars Vand og Naturstyrelsen har en aftale, som sigter på at lave 120 ha skov indenfor interesseområdet indenfor en 30 årig periode.

Aftalen går ud på at Naturstyrelsen skal erhverve og tilplante arealerne og tinglyse deklarationer, der sikrer dannelsen af grundvand for fremtiden.

undefined

Den røde markering er de nye 56 ha skov

Aars skov er en offentlig bynær og rekreativ skov

Aars skov giver på samme tid Aars rent drikkevand og mulighed for et udvidet friluftsliv.

At Aars skov er en offentlig bynær skov betyder udvidede muligheder for friluftsliv. Når Østermarksskolen er med til at plante de første planter i den nye del af Aars skov, er det en markering af at skoven sikrer fremtidens drikkevand og samtidig kan danne ramme for børnenes aktiviteter både som elever og friluftsudøvere.

Vesthimmerlands kommune og Naturstyrelsen samarbejder om at fremme den rekreative benyttelse af Aars skov, ligesom vi i fællesskab ønsker at skoler og andre institutioner får bedre muligheder for at bruge skoven i deres daglige virke.

undefined

Interesseområde på 650 ha (rød stiplet linje). Det skraverede areal er Jenle plantage og Aars skov, hvor der er deklarationer mod brug af pesticider og gødskning

Vandets dag

”Et glas koldt vand fra hanen er naturens gave, der skånsomt er fravristet naturen, så du og din familie kan nyde det hele livet. Vand danner rammen om vores liv og er uden tvivl Danmarks mest værdifulde naturressource.”

”Vand og sundhed er to sider af samme sag, og vi har det store privilegium i Danmark, at vi bare kan åbne for hanen og slukke tørsten i et glas dejligt, koldt og forfriskende vand. Og samtidig bliver der sørget for håndtering af spildevandet, så vi beskyttes mod sygdomme.”

Hvert år d. 22. marts markerer Danske vandværker – DANVA vandets dag – og du kan læse mere på:

http://www.danva.dk/Medlemmer/Kommunikation/Vandets-Dag.aspx

Grundvand, klimatilpasning, CO2-binding og natur

Under løvskov dannes cirka lige så meget grundvand som under landbrugsjord, og det er væsentligt renere. Det kan virke ulogisk, at grundvandsmængden er nogenlunde ens, idet trækronerne har en ”paraply-effekt” og træerne har dybere rodsystem end f.eks. hvede. Men i Danmark dannes grundvandet næsten udelukkende i vinterhalvåret, og om vinteren er løvtræerne uden blade og rødderne inaktive, mens de fleste marker derimod er intensivt drænet, så overskudsnedbør i vidt omfang udledes til grøfter og vandløb og ikke bliver til grundvand. Skovenes manglende dræning betyder også, at skovene kan tilbageholde nedbør ved skybrud og dermed medvirke til at begrænse oversvømmelser nedstrøms.

Læs mere på:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/statslig-skovrejsning/