Naturstyrelsen gør klar til mere urørt skov i Velling

01-03-2017

Størstedelen af Velling Skov i Søhøjlandet er ved at blive udlagt som urørt skov. For at skabe mere variation i skoven inden udlægningen, har Naturstyrelsen fældet træer på steder, der er nøje udvalgt af hensyn til dyr og planter.

Frem mod 2040 skal det meste af Velling Skov udlægges som urørt skov. En del af skoven er allerede lagt urørt, mens der i de kommende år bliver udlagt nye områder i skovene. Udlægningen af den urørte skov blev fastlagt med naturskovsstrategien fra 1992, hvor det blev besluttet at lægge skoven urørt gradvist over en periode på næsten 50 år.

For at gøre et nyt område klar til udlægning har Naturstyrelsen Søhøjlandet i den seneste tid fældet bøgetræer i et område på 21 hektar. Her vil der ikke blive fældet yderligere træer fremadrettet.

- Variation og rod er vejen frem for en rig natur. Men det har man ikke altid haft for øje i tidligere tiders skovdrift. Derfor er en stor del af bevoksningerne i Velling tætte og ensartede, både hvad angår træart og alder. Derfor hjælper vi variationen på vej ved at fælde træer på steder, der er nøje udvalgt, og dermed skabe nogle lysbrønde i den relativt mørke skov, siger skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

De seneste måneder er der i Velling Skov fældet træer i ensaldrende bøgebevoksninger, i alderen 114 til 150 år. Dermed bliver der givet plads og lys til nye træer, så den unge skov vil blande sig med den ældre skov.

- Vi har med omtanke for dyre- og plantelivet nøje udvalgt de træer, der er blevet fældet. Det indebærer f.eks., at vi går uden om alle svampeangrebne træer og alle træer, hvor vi har kendskab til spættehuller eller sjældne mosser og laver, da de har det største potentiale for at bidrage til øget biodiversitet på kort sigt. Vi har et godt samarbejde med den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening, der på alle arealer har hjulpet med at afmærke de træer, hvor for eksempel sortspætter har reder. Den registrering har vi brugt i Velling, så vi har undgået at fælde kendte redetræer, siger Søren Hald.

Den gradvise indfasning blev besluttet i naturskovsstrategien og sker for at transformere den forstligt drevne skov til urørt skov bedst muligt. Samtidig er salget af de fældede træer med til at sikre driften af skovene både med henblik på fremtidig natur og skov samt faciliteter til friluftslivet.

Naturstyrelsen vil i den kommende tid arrangere ture i Velling Skov, hvor man kan høre mere om omlægningen til urørt skov. Turene vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.

Fakta om fældningen

  • De bøgebevoksninger i Velling, hvor der fældes i vinteren 2017, er fra 1869 eller yngre.
  • Der fældes på et område, der er ca. 21 ha stort, og som skal være udlagt til urørt skov senest 2040. De 21 ha er nu klar til udlægning til urørt skov ca. 20 år før planen.
  • Derudover er der fældet træer i 7 ha bøgeskov, som ikke skal overgå til urørt skov.
  • I alt er der fældet ca. 311 træer eller ca. 11 træer pr. ha. Før vi fældede var der i gennemsnit 40-60 træer pr. ha. Dvs. i gennemsnit er hvert 5. træ fjernet. For at bryde monotonien er de fældet uens, hvor der er lavet huller( lysbrønde) nogle steder og undladt at fælde andre steder.

Kort over de fældede bevoksninger:

De røde skraveringer viser de områder, som er udlagt urørt f.o.m. 1994
De blå skraveringer viser de områder, hvor der er skovet i den vestlige del af Velling. De er planlagt at skulle være urørt senest 2040.

Størstedelen af resten af skoven skal være urørt senest 2040.

 

undefined