Et nyt hold naturplejere er født

15-03-2017

Masser af kalve og lam fødes lige nu i Mols Bjerge.
De skal alle hjælpe til med at pleje arealerne, så vi får mere af den vilde natur.

Naturstyrelsen lægger stor vægt på at tilpasse græsningen således, vi forsøger for at fremme planter, der er typiske for den naturtypen overdrev. Vi laver store folde og forsøger, at blande både køer, får og heste i de enkelte folde. Græsning med flere forskellige arter er godt for naturen.

undefined 

Den nyfødte kalv bliver tilset af moderen, mens de øvrige køer betragter den lille nye i behørig afstand.

 

undefined 

Også fårene føder lige nu. 

undefined 

Kalvene klarer sig fantastisk godt i naturen.

Dyrene hjælper ikke kun med til at pleje vegetationen når de æder af græsser, urter og enkelte buske og træer, nej de skaber faktisk også levevilkår for en lang række insekter, der æder kokasser.

De mange specielle urter i Mols Bjerge og de mange gødningselskende insekter er også tillokkende for en lang række krybdyr og fugle. Derfor er naturpleje med både kvæg og får livsvigtige for mange arter og derved med til at øge den biologiske mangfoldighed i Mols Bjerge.

 

Faktaboks

Naturstyrelsen plejer næsten 450 ha i Mols Bjerge med egne dyr, heraf ca. 150 moderkvæg og ca. 180 moderfår. Dertil er der indgået lokale aftaler om, at lade et antal Islandske heste græsse nogle af arealerne.

Kvæget, som afgræsser arealerne er det såkaldte ”skovkvæg”, er bevidst fremavlet over årtier, så de har tre væsentlige egenskaber. De skal være hårdføre (helårsgræsning), selvhjulpne (kunne kælve og passe kalve i det fri), og de skal kunne forenes med publikums færdsel på arealerne (ikke opsøge publikum og ikke udvise truende adfærd i øvrigt). Dyreholdet og driften er økologisk certificeret.  

Læs mere om Mols Bjerge i den digitale guide.