Nyt havørnepar ruger nu i Auderød Skov

31-03-2017

Den lille skov helt ude på spidsen af Arrenæs har fået nye indbyggere. Et havørnepar har slået sig ned og bygget en rede i et højt træ. Netop nu ligger hunnen på reden. Om der er et eller to æg i reden vides ikke endnu. Det vil vise sig, når ungen eller ungerne dukker op og skal ud og flyve til sommer.

Afspærret område er rødt skraveret

Reden er placeret så tæt på skovvejen, at ørnene bliver forstyrret og flyver fra reden, når nogen går forbi. Er havørnen væk, er der risiko for at en krage eller ravn spiser æggene, eller at de bliver kolde og ungerne dør.

Naturstyrelsen har derfor i samråd med lokale ornitologer lukket et område omkring reden for aktiviteter, og henstiller til at skovturen går uden om det lukkede område, så ørnene kan få ro til at yngle.

Der er stadig muligt at færdes hele vejen rundt om det lukkede område og i den øvrige del af Auderød Skov. Fra Naturcenter Auderød Havn og fra udsigtsplatformen i skoven er der gode muligheder for at se ørnene, når de flyver ud for at søge føde på søen.

Efter at have været næsten udryddet i Danmark er havørnen nu i fremgang. I 2009 fik havørnene for første gang i mere end 100 år en unge på vingerne i Nordsjælland.

Med det nye par i Auderød Skov rummer den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland nu 3 havørnepar og 1 fiskeørnepar.

De andre ørne i Nordsjælland:

Nejede Vesterskov
Havørnene har siden 2009 fået 11 unger på vingerne.
Der vil være gode muligheder for at se havørnene fra fugletårnet
ved Alsønderup Engsø eller fra parkeringspladsen
ved Pøleå’ s udløb i Arresø.

Gribskov:
Havørnene har de to første år i Gribskov fået 2 unger.

Fiskeørnene har siden 2011 fået 6 unger på vingerne.
Redetræet knækkede i et stormvejr i 2013, så ørnene måtte
bygge en ny rede i et nærtstående træ.

undefined

Havørne:
De gamle havørne bruger skoven til hvile og overnatning året rundt.

Havørnen lever især af fisk, men kan også tage ådsler, vandfugle, og mindre pattedyr.

Havørnen er Danmarks største rovfugl. Den har et vingefang på op til 2,5 meter.

Havørnen bliver først kønsmoden i 5 – 7 års alderen. Den får som regel to unger pr. år, men det er ikke altid begge overlever.