Øer i klæggrave er nu klar til ynglefugle

16-03-2017

Med en hjemmebygget tømmerflåde med påhængsmotor fragtes ATV og slagleklipper over til øerne, hvor det efter endt arbejde ligner en græsplæne, som er slået i bund.

Nogle arter af måger, terner og nogle vadefugle, såsom klyder, holder meget af at yngle på helt jomfruelige øer bl.a. ude i de klæggrave, som findes langs med digerne mod vadehavet. Det giver fuglene frit udsyn og nogenlunde tryghed for ræven, som er den væsentligste prædator på disse kanter. Desværre bliver øerne ikke ved med at være jomfruelige. De gror til i højt græs og pilebuske, og så forsvinder de ynglende fugle.

Så er gode råd dyre, for de små øer er ikke kun svært tilgængelige for ræven, men også for mennesker. Heldigvis findes der specialister på området. Naturstyrelsen Vadehavet har derfor hyret en af disse specialister til at slå i alt syv øer i klæggrave ved Rejsby, Sdr. og Nr. Farup ved Ribe og på Mandø. Med en hjemmebygget tømmerflåde med påhængsmotor fragtes ATV og slagleklipper over til øerne, hvor det efter endt arbejde ligner en græsplæne, som er slået i bund.

Så nu venter vi bare på fuglene, det bliver spændende at følge om de tager imod invitationen! I slutningen af året vurderer Naturstyrelsen Vadehavet effekten af tiltaget, og om det er et initiativ, der skal fortsættes i de kommende år.

undefined