Rydning af træer og buske på klinten ved Stevns Fyr

02-03-2017

Rydningen er startskuddet til etablering af en trappe, som indgår i Realdania projektet ’Stedet tæller’.

Rydningen er startskuddet til etablering af en trappe, som indgår i Realdania projektet ’Stedet tæller’, hvor man på 10 udvalgte lokaliteter i Danmark understøtter muligheder i naturen i samspil med ny enkel arkitektur. Stevns Fyr er ét af de 10 steder og i øvrigt det eneste på Sjælland. Trappen vil føre publikum fra kanten af Stevns Klint og ned på en repos. Fra trappen vil klinten og geologien kunne studeres på helt tæt hold. Det er netop de unikke geologiske lag, der har bevirket udpegning af UNESCO verdensarv på stedet.

Forud for de geologiske forundersøgelser af klinten, skal der ryddes opvækst på to arealer dels syd for udkiggen 600 m2 og på selve klintepartiet ud for udkiggen og fyret på 500 m2.

Det er kun træer og buske på et begrænset område, der fjernes. Bygningerne ved Stevns Fyrcenter berøres ikke af rydningsarbejdet. Kranen påmonteres en kurv. På den måde kan mandskab med sikringsgrej foretage friskæring af opvækst. Senere hejses grene, buske og mindre træer op på kanten. Træet bliver solgt til flis, som anvendes til fjernvarme. 

Til dette arbejde anvendes en stor mobilkran. I starten af uge 10 lægges der blandt andet køreplader ud til kranen og umiddelbart herefter påbegyndes arbejdet med rydning. Den kommende entreprise er netop gået i udbud. De entreprenører som kunne have lyst til at byde på opgaven, tilbydes derfor en sjælden mulighed for visuel besigtigelse af den kommende ’byggeplads’, nemlig ved at komme en tur ud over kanten på klinten med hjælp fra mobilkranen.

Arbejdet med de tunge maskiner betyder, at adgangen til klintekanten ud for fyret begrænses i en kort periode. Der opsættes midlertidigt hegn på stedet.

Yderligere oplysninger:

Skovrider Claus Jespersen, Obfuscated Email, tlf. 22496575

Skovfoged Mikkel Børnø Clausen, Obfuscated Email, 22496588