Stammer fra gamle træer bliver ikke til flis eller brænde

03-03-2017

Det er ikke korrekt, at de gamle træer, der bliver fældet i Gribskov, primært ender som brænde og flis.

WWF Verdensnaturfonden giver i en artikel i Frederiksborg Amtsavis bragt i dag udtryk for, at størstedelen af de gamle løvtræer, der fældes i Gribskov, ender som brænde eller flis. Det er ikke korrekt. Stammen på træerne bliver som udgangspunkt altid solgt til et savværk, så det ender som byggematerialer eller møbeltræ. Toppen af træerne kan savværkerne ikke anvende, og derfor bliver toppene som hovedregel hugget til flis eller solgt som brænde. Flisen bliver brugt som en bæredygtig varmekilde af lokale varmeværker i Nordsjælland.

- Stammen er den mest værdifulde del af løvtræerne, og derfor vil den del af træet aldrig blive solgt til flis eller brænde. Vi leverer en certificeret råvare til savværkerne, så de kan producere træ til møbler eller byggematerialer. Derudover sørger vi for, at den overskydende del af træet bliver brugt optimalt, siger skovrider Jens Bjerregaard, Naturstyrelsen Nordsjælland.

Naturstyrelsens forvaltning skal være omkostningseffektiv. Derfor efterlader Naturstyrelsen ikke altid toppen af træet i forbindelse med den almindelige hugst.

- Vi prioriterer som oftest at udnytte de træer, vi alligevel skal fælde, fuldt ud, mens vi holder os helt fra andre store træer – for eksempel dem, der vælter spredt i stormene. Det giver også god mening for biodiversiteten, for de store, hele stammer er mere værd for biodiversiteten end en efterladt trætop, siger Jens Bjerregaard.

Indtægterne fra salget af træet er med til at finansiere Naturstyrelsens friluftstilbud og naturprojekter.