Tag med ud og fisk – ambulancetjeneste til forvirrede fisk

14-03-2017

Der skal reddes fisk i Tolstrup Å, inden den endelige omlægning af åen. Det klarer Horsens og Omegns Sportsfiskerforening.

Tolstrup Å og enge har fået en kæmpe ansigtsløftning med et stort vådområdeprojekt.

Naturstyrelsen har stået for selve projektets planlægning og udførelse.

Fra en lige kanal der var gravet dybt ned er åen nu løftet op i niveau og der er anlagt nyt snoet forløb.  

Men der er altid problemer med sådanne omlægninger. De gamle åløb skal nu lukkes, og de fisk der står her skal over i det nye (og bedre) vandløb.  Langt de fleste fisk finder selv ud af det, men enkelte kan ikke finde ud af det.

Nu tager Sportsfiskerne med Jan Karnø i spidsen ud og fanger fiskene op og bærer dem over i dennye åløb..

Det drejer sig først og fremmest om ørreder og bæklampret.  Bæklampret er på EU habitatdirektiv, og vi er forpligtet til at sikre den gode betingelser. Den ligger i øjeblikket som unger nede i mudderbund, og de kan have svært ved at finde ud af det, derfor denne ekstrahjælp.  

Når de sidste fisk er flyttet bliver de gamle stykker å fyldt op, og fiskene har fået et nyt hjem.