Thagaards Plantage fylder 200 år

19-04-2017

Museum Thy og Naturstyrelsen Thy inviterer i til rundvisning i plantagen og traktement anno 1817 søndag d. 23. april kl. 14-16

Thagaards Plantage med sine krogede løv- og nåletræer.

I foråret 1817 påbegyndtes anlæggelse af plantagen nord for Bøgsted Rende. I marts måned lavede man forarbejderne og fra den 23.-26. april plantede man. Vi fejrer 200 års dagen på stedet med rundvisning i plantagen og ved klitløberhuset og serverer et traktement anno 1817. Alle er velkomne.

Thagaards Plantage er navngivet efter sandflugtskommissær Laurits Thagaard og den eneste tilbageværende af i alt 8 forsøgsplantninger i Thy. Den lille plantage er kendetegnet ved sine krogede nåle- og løvtræer, der er resultatet af opvæksten i et barsk miljø præget af sandflugt, vind og salt. Træerne her i "klitplantagernes vugge" fortæller den spændende historie om tilblivelsen af vores store klitplantager i den vestlige del af Thy.

Den seneste sandflugt fandt sted langs Jyllands vestkyst fra omkring 1450 til 1800. Årsagen var dels et koldt og blæsende klima, men også at befolkningen drev rovdrift på det sparsomme plantedække ved at høste foder, brændsel og tagmateriale fra klitterne. Kongen udstedte allerede i 1539 bestemmelser for bekæmpelse af sandflugten, men først i 1792 kom den egentlige sandflugtslov. Thy var så hårdt ramt af sandflugt, at alle sogne måtte bidrage til dæmpning med bl.a. mandskab og vogne.

Det magre sand var ikke befordrende for væksten, og der var ingen læ, så træerne tørrede ud. Andre steder var så sumpede, at træerne druknede. Efter 20 års anstrengelser blev de første forsøgsplantninger opgivet, og klitløberen måtte flytte fra boligen i plantagen. Nogle af træerne i Thagaards Plantage overlevede dog og står i dag som bevis på den stædige indsats.

Læs mere om Thagaards Plantage i folderen "Thagaards Plantage i Thy - en forsøgplantning fra 1817-1820".

Se opslaget på Thy360.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider

Kontakt

Charlotte Boje Andersen

Museumsinspektør ved Museum Thy