Så er skovvejene i Anebjerg Skov klar til brug

16-11-2017

Alle kan nu nyde den nye skov i Anebjerg fra en ren ny vej. Vejene har ikke haft mulighed for at sætte sig endnu og kan i begyndelsen derfor virke lidt våde.

Imellem Skanderborg og Stilling bliver der plantet en helt ny skov: Anebjerg Skov. I den sidst tilplantede del af skoven blev der i sommers etableret nye skovveje.

 

Naturstyrelsen blev imidlertid opmærksom på, at entreprenøren i strid med kontrakten havde brugt materialer, som indeholdt forskellige former for affald til opbygning af de nye skovveje ved skovrejsningen i Anebjerg.

 

Løsningen, som Skanderborg kommune som miljømyndighed nikkede ja til var, at vejmaterialerne på den problematiske strækning helt skulle graves op og fjernes, og at der derefter skulle der anlægges en ny skovvej med nye rene materialer.

 

Nu er arbejdet færdigt og veje i en miljømæssig forsvarlig stand er anlagt. I alt er der nu renoveret 2,1 km skovveje med rent nyt grus fra grusgrave. Nu skal de sidste advarselsskilte blot fjernes, og der skal sættes de permanente skilte og bomme op ved skovens indgange.

 

”Vi glæder os over nu endelig at kunne åbne skoven for almindelig færdsel igen”, udtaler skovfoged Anders Søsted. ”Blot beder jeg folk om at være tålmodige. Vi er nu henne i den våde årstid, og vejen har ikke fået mulighed for at sætte sig endnu. Der kan blive lidt pløret særlig hvis de belastes for hårdt. Derfor beder vi også især ryttere vise tilbageholdenhed, og måske snarere bruge de åbne områder fremfor vejene i skoven”.

 

Læs også: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/aug/anebjerg-oprydning/