Bygninger rives ned på Flyvestation Værløse

13-11-2017

Nu kommer der igen store maskiner på Flyvestation Værløse

Denne gang er det dog ikke flyvemaskiner og helikoptere men derimod gravemaskiner, dumpere og lastbiler.

Sådan her kommer der mange steder til at se ud på flyvestationen i de næste måneder.

Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen fortæller, at der netop er lavet aftaler med et entreprenørfirma om at fjerne alle de bygninger, som er udtjente og ikke understøtter udviklingen af området til et rekreativt naturområde i deres nuværende form, og som heller ikke er vurderet bevaringsværdige af Furesø Kommune.

Det drejer sig om blandt andet om den gamle brandstation og autogården i det nord-østlige hjørne af området, den gamle gård, Fuglebækgård, samt en række mindre bygninger spredt i området. De gamle landingslys bliver også fjernet.

Der har været interesse for at bevare nogle af bygningerne, blandt andet Fuglebækgård. Det har dog ikke været muligt for nogen foreninger at skaffe det fornødne økonomiske grundlag til istandsættelse og drift af gården eller andre af de bygninger, og de bliver derfor revet ned.

I alt bliver mere end 15 bygninger nu revet ned. ”Nogle er store, nogle er kæmpestore og nogle er små som hønsehuse!”, fortæller Charlotte Mølgaard.

undefined

Charlotte Mølgaard oplyser, at nedrivningen af bygningerne vil give en del arbejdskørsel og delområder kan være afspærret i perioder. Afspærringerne skal respekteres, idet der er tale om byggepladser, og det kan være farligt at færdes på stederne, da der både kan være fare for sammenstyrtninger og for at falde ned i kældre og udgravninger.

Når noget forsvinder, giver det jo heldigvis plads til noget andet. Sådan er det også med de kommende nedrivninger. Der hvor den store autogård og de mange andre store bygninger nu ligger og fylder, bliver der etableret en stor P-plads, så der bliver meget bedre parkeringsmuligheder ved eksempelvis de store arrangementer på flyvestationen. Ligeledes er der planer om at etablere en lejrplads til overnatning ved den tidligere Fuglebækgård. Lejrpladsen kommer til at ligge helt perfekt i ly bag de store træer, som nu omkranser den faldefærdige gård.

Nedrivningerne vil allerede gå i gang her i 2017 og Naturstyrelsen forventer dem alle afsluttet i løbet af 2018.

Endelig oplyser Charlotte Mølgaard, at blandt de bygninger, der ikke skal rives ned, er Hangar 72 og de 11 hangarer til F16. Hangar 72 har Naturstyrelsen planer om at sætte i stand og etablere et Friluftsforsamlingshus med mødested, toiletter, grejopbevaring, café og andre faciliteter. ”Vi håber, det kan lade sig gøre, og vi vil naturligvis gerne høre fra alle de organisationer, foreninger, virksomheder eller frivillige, som kunne tænke sig at indgå i et samarbejde med at udvikle og drive stedet!” slutter Charlotte Mølgaard.