Farvel til Slotsgården giver fri udsigt til Hammershus

03-11-2017

Lørdag begynder nedrivningen af Slotsgården ved Hammershus. Dermed sættes det sidste punktum i mere end 100 års arbejde for at sikre, at det er borgruinen og Hammershusklippen som får lov til at dominere landskabet omkring Hammershus.

Arbejdet med at skabe et åbent landskab foran Hammershus er ikke nyt. Efter Hammershus blev forladt i 1700-tallet blev ruinen glemt indtil den genopstod som et nationalt mindesmærke i 1800-tallets nationalromantiske periode. Det medførte en stærkt stigende turisme, og for at imødekomme den, begyndte nye bygninger at skyde op på arealet nord for ruinen.

undefined
I 1951 lå Hotel Hammershus stadig helt tæt på slotsbroen.

I 1895 kom Hotel Hammershus til. Godt nok havde hotellet en fantastisk udsigt til borgen, men den store, toetagers bygning blokerede udsigten til Hammershus, og i starten af 1900-tallet begyndte man at indse, at det ikke kunne fortsætte. Foreningen Bornholm blev stiftet i protest mod de mange turismebygninger ved Hammershus. Foreningen indsamlede penge til at støtte statens opkøb af ejendomme omkring ruinen og ved servitut blev området beskyttet mod nye byggerier. Staten har siden da løbende opkøbt bygningerne og revet dem ned, og I 1968 kom turen til det store Hotel Hammershus. Men der var stadig behov for publikumsfaciliteter til de mange turister, så nogle bygninger blev bevaret, og den nuværende udstillingsbygning blev opført i 1984.

Den langsigtede plan har dog hele tiden været, at området foran Hammershus skulle ryddes for at borgen og Hammershusklippen kunne få lov at dominere landskabet. Derfor blev den verdensberømte danske arkitekt Jørn Utzon sidst i 1960’erne bedt om at komme med sit bud på placeringen af et nyt besøgscenter, så de sidste bygninger kunne fjernes. Utzon pegede på en skråning i en slugt ved Mølledalen som en placering, hvor et nyt besøgscenter ville ligge diskret i landskabet uden at tage fokus fra Hammershus.

undefinedLuftfoto fra november 2016 som viser Slotsgården til højre i billedet og byggeriet af det nye besøgscenter til venstre. De blå containere ved Frihedsstøtten bliver også fjernet om kort tid.

Sidste punktum
Det tog mange år før planerne om et besøgscenter kunne føres ud i livet. Men i 2012 blev det endelig muligt med en donation fra AP Møller Fonden, og i foråret 2018 åbner det nye Hammershus Besøgscenter på det sted, som Utzon i sin tid udpegede.

Derfor er det nu langt om længe blevet tid til at nedrive Slotsgården og sætte punktum for mere end hundrede års arbejde for at åbne landskabet omkring Hammershus. Nedrivningsarbejdet begynder på lørdag 4. november og skal være færdigt inden jul.

Spærret af sikkerhedshensyn
I perioden kan der være tidspunkter, hvor entreprenøren bliver nødt til at spærre stierne ved siden af bygningerne af hensyn til sikkerheden.