Pas på de gamle egetræer

08-11-2017

Egen er det træ i skoven, der har flest tilknyttede arter af svampe, insekter og andre dyr. Særlig gamle ege er naturmæssigt værdifulde, og gamle ege der står nogenlunde frit er særdeles værdifulde. Derfor har Naturstyrelsen Søhøjlandet i år kørt en kampagne for at bevare og synliggøre de gamle egetræer i skoven.

 

 

 

 

Skovene rundt om Silkeborg består af bevoksninger med mange forskellige træarter – både løvtræer og nåletræer. Ind imellem disse bevoksninger har ege gennem tiderne etableret sig og er vokset op. De har i vid udstrækning fået lov at stå, når andre træer er blevet fældet. Derfor står der her og der spredt i skoven en del ege, der både har nået en anseelig alder og rimelig størrelse. De har ikke været under egentlig forstlig drift, men har blot fået lov at stå.

 

Nu ved vi at netop eg har usædvanlig mange arter af insekter tilknyttet og dertil kommer så andre smådyr, svampe og lav. Alt sammen noget der i næste led gør træerne attraktive for fugle. De gamle ege er med andre ord vigtige for skovens biodiversitet.

 

Ege kan blive gamle – op mod 1000 år. Så gamle er der næppe nogen af vores ege der er endnu. Men det kan de blive, hvis vi passer på dem.

 

”For at tilgodese og hjælpe vores spredte ege, begyndte vi i foråret at kortlægge, hvor de faktisk stod. Der var væsentligt flere end forventet, og vi har foreløbig registreret over 500, og det tal stiger stadig efterhånden, som vi komme ud i hjørnerne”, udtaler skovrider Søren Hald.

 

Det viser sig også, at en del af vores gamle ege er klemt af nabotræer, hvilket i sidste ende fører til at egetræerne dør. Det er der dog råd for, så i 2017 har vi gennemført en kampagne: ”befri egene”, hvor vi har fældet nabotræer til vores gamle ege.

 

Resultatet er, at mange landskabeligt smukke træer nu står frit og synligt i skovene. Vi har sikret, at de fortsat kan udvikle sig og opnå høj levealder - til glæde for insekter, dyr og svampe.

 

En stor del af egene vil senere blive udpeget til livstræer. Dvs. træer som fredes, og som aldrig skal fældes. Når et træ er blevet udpeget til livstræ, markeres det med et skilt, og registreres digitalt.