Fremtiden for Feddet

31-10-2017

Velbesøgt møde om Fremtiden for Feddet

Velbesøgt arrangement trods silende regn - Foto: Naturstyrelsen Fyn

Trods silende regn var 55 interesserede mødt op for at deltage i vores offentlige møde fredag den 20. oktober.

 På en mindre gåtur rundt på området blev forskellige emner taget op til diskussion, bl.a. hundeskoven, bekæmpelse af hybenrose, pleje af strandoverdrevet og renovering af den gamle kirkesti.

 De fremmødte var glade for hundeskoven. Den er ikke hegnet af landskabelige årsager, og det var der opbakning til. Da området er stort, er der i øvrigt ikke grund til at man opsamler efterladenskaber i plastikposer.

 Hybenroserne er et stigende problem. Den invasive art breder sig langsomt men sikkert, og er dermed en trussel mod en række af områdets sjældne planter. Vi vil foretage en bekæmpelse inden for få år, og har gjort gode erfaringer med fræsning. Der var forslag om også at bekæmpe hybenrosen med græssende får. Ude ved kysten ønsker vi dog ikke at hegne, da det vil vanskeliggøre adgangen til stranden.

En stor del af overdrevet plejes i dag med græsning med får for at undgå opvækst af hybenrose og pil, ligesom lyngen holdes ung og livskraftig. Der blev taget godt imod vores forslag om at øge det plejede areal ved at udvide hegningen mod øst. Der vil så være behov for en ekstra indgang med klaplåger, så adgangen til stranden fra sommerhusene bagved ikke bliver uforholdsmæssig lang.

En gruppe fra Aa Grundejer- og beboerforening har udarbejdet et forslag til at renovere bl.a. den gamle kirkesti, som har været i brugt som vej helt tilbage i middelalderen. Det er især et stort problem, at stien i store perioder er svær at passere på grund af for høj vandstand. Vi er nu gået i dialog med arbejdsgruppen for at finde nogle løsningsforslag.

Spørgelysten var stor og vi fik mange gode input til, hvordan vi skal forvalte området. Der blev ved afslutningen serveret en kop kaffe/thé og et stykke brunsviger.Brunsviger på Feddet