Naturstyrelsen har skovet i Husby

17-10-2017

Skovningsmaskinerne har været forbi skovene ved Husby. Grene og trætoppe er efterladt til gavn for biodiversiteten.

Det ser altid voldsomt ud, når en af de store maskiner lige har været forbi. Skovningerne i Husby har flere formål. Nogle af stederne har skovningen til formål at give lys og plads til opvækst af særligt løvtræer og understøtte konvertering fra nåleskov til løvskov. Andre steder skal skovningen skabe mere lysåben natur eller være med til at bekæmpe invasive arter som serotina, contorta eller bjergfyr. Salget af træ og flis fra skovningerne generer indtægter til friluftsliv og naturprojekter.

Naturstyrelsen har ved sporlægningen forsøgt at undgå påvirkning af etablerede stier i området og sårbar natur, som vi har haft kendskab til. I det omfang, hvor der alligevel er sket skader på stisystemet, bliver skaderne udbedret efterfølgende. 

Efter skovningerne vil der ligge efterladte grene, trætoppe og stubbe i skovbunden. Det er helt bevidst fra Naturstyrelsens side. Desuden vil nogle af de stående træer have mærker efter skovningsmaskinerne, og der kan være blotlagt mineraljord eller vandsamlinger. Både det døde ved – og de sårede træer er vigtige levesteder for en række svampe og insekter – som igen kan blive fødegrundlag for fugle og andre dyr.

Naturstyrelsen Vestjylland