Ny rapport: Sådan kan nyt natur- og oplevelsescenter ved Gudenåen se ud

26-10-2017

Grønt partnerskab lancerer nu et samlet forslag til udviklingen af et nyt center, der skal
formidle oplevelser og læring om natur og kultur ved Gudenåen.

En ny topattraktion ved Gudenåen rykker nu et skridt nærmere virkeligheden. En unik kanorute gennem et vandkraftværk, et større stisystem og overnatningsmuligheder er blandt elementerne i et samlet forslag til, hvordan naturområdet ved Vestbirk Vandkraftværk kan omdannes til et nyt natur- og oplevelsescenter.

Forslaget fremgår af et forprojekt med titlen ”strømmen – læring og aktiviteter i det skabte land”, som et partnerskab bestående af Naturstyrelsen, Horsens Kommune og en række lokale aktører samt landsdækkende foreninger står bag.

- Vi ser i forvejen en kæmpe interesse for Den Genfundne Bro. Et nyt natur- og oplevelsescenter vil i den grad kunne blive et stort trækplaster og bidrage til området. Det gælder om, at vi får gjort områdets natur og enestående kulturmiljø tilgængelig for skoler og institutioner, foreninger, virksomheder, børnefamilier, ældre borgere og turister i alle aldre, siger borgmester Peter Sørensen fra Horsens Kommune.

Det nye center skal formidle oplevelser og læring om natur og kultur på strækningen fra Gudenåens udspring i Tinnet Krat til Mossø. Hjertet i projektet er strækningen mellem Bredvad Mølle og Vestbirk Vandkraftværk, hvor Gudenåen sit største fald over den korteste strækning. Her blev den allerførste industri ved Gudenåens øvre løb bygget, og siden opførte man Vestbirk Vandkraftværk. Her krydser Naturstien på den nedlagte Bryrupbane den oprindelige Gudenå, og her tiltrækker Den Genfundne Bro i dag tusindvis af besøgende.

- Naturområdet ved Vestbirk Vandkraftværk er helt unikt. Partnerskabet har et fælles ønske om at forløse områdets store potentiale i endnu højere grad. Med forprojektet er visionerne nu omsat til et konkret forslag, der kan indgå i de videre overvejelser om udviklingen af området, siger skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet.

Forslaget er udformet, så det kan realiseres trinvist afhængigt af myndigheder og lodsejeres ønsker til udviklingen af området. 

Realdania, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Horsens Kommune har støttet økonomisk op om forprojektet. Partnerskabet bag projektet vil nu arbejde videre med, hvordan planerne kan realiseres, herunder hvem der vil kunne drive et kommende center og skaffe financering.

Hele projektbeskrivelsen findes her

Fakta: Sådan kan natur- og oplevelsescenteret komme til at se ud

  • De besøgende kan opleve Gudenåens stejle fald på en rolig padletur, hvor en unik elevator sænker kanoen ned gennem Vandkraftværkets turbinekammer.
  • Besøgende kan vælge en gå- eller cykeltur på en af de mange nye stier, der kobler områdetsinteressepunkter i ét fysisk greb og én sammenhængende fortælling.
  • De kan gå på oplevelse i Vandkraftværket, hvor elevatortårnet sikrer fuld tilgængelighed til bygningens oprindelige undervisnings- og møderum, som bruges af skoler, lokale foreninger og private.
  • Fra øverste etage kan højdeskrækken udfordres med ”Gudenåen fra oven”, og det er muligt at følge trådene fra det gamle el-distributionsnet og opleve landskabet fra en helt ny vinkel.
  • Fra Vandsalen kan besøgende se kanoernes vej ind i elevatoren og gennem kik-kassen opleve, hvordan Vandkraftværkets originale turbine stadig producerer el til strømmens egne anlæg og aktiviteter.

Følgende billedmateriale er vedlagt:

1) strømmen – læring og aktiviteter i det skabte land. Fugleperspektiv

undefined
strømmen er et fantastisk landskab fyldt med iboende fortællinger om kulturhistorien, den teknologiske udvikling og det skabte land – formidlet 1:1. Gudenåens løb fra Bredvad Mølle til Vestbirk Vandkraftværk er projektets nerve og bankende hjerte.
Visualisering er udarbejdet af RUM.

Download billed i høj kvalitet

2) strømmen – læring og aktiviteter i det skabte land. Vandkraftværket set fra Gudenåen
undefined
Vandkraftværket set fra Gudenåen med udsejling under bygningen fra kanoelevatorens ti meter fald. 
Du kan opleve Gudenåens stejle fald på en rolig padletur, hvor en unik elevator sænker din kano ned gennem Vandkraftværkets turbinekammer.
Visualisering er udarbejdet af RUM.

Download billed i høj kvalitet

3) strømmen – læring og aktiviteter i det skabte land. Kig mod Vandsalen og kanoelevator
undefined
Fra stien langs tilløbskanalen med kig mod Vandsalen og kanoelevatoren.
Et nyt system af stier kobler områdets interessepunkter i ét fysisk greb og én sammenhængende fortælling. Der er en tilgængelig rute for hele familien, en lidt længere for de fleste og en cykelrute defineret af tre kulturhistoriske landemærker.
Visualisering er udarbejdet af RUM.

Download billed i høj kvalitet

4) strømmen – læring og aktiviteter i det skabte land. Koncept og strategi
undefined
En central agenda for projektet er at udpege og realisere vigtige, afmærkede ruter gennem landskabet. Ruterne vil styrke sammenhængskraften i det skabte land. De vil forstærke ’stedligheden’ og fortællingen om de ti meters fald på Gudenåen, som lagde grunden til Vestbirks industri.
Visualisering er udarbejdet af RUM.

Download billed i høj kvalitet

 

Partnerskabet har følgende deltagere:

DGI
Tidl. Vestbirk Garn- & Trikotagefabrik
Danmarks Sportsfiskerforbund
Horsens Museum
Gedved Egnsarkiv
Bæredygtighedsudvalget 8752
Brædstrup Turistforening
Vestbirk Musik- og Sportsefterskole
Vestbirk Kano- og Fritidslaug
Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen
Vandkraftens Venner
Horsens Kommune
Visit Horsens / Kyst-Landet
Friluftrådet
Naturstyrelsen Søhøjlandet
Fyelmose Naturfiskepark
Foreningen til bevarelse af Vestbirksøerne
Danmarks Naturfredningsforening

Naturstyrelsen ejer Vestbirk Vandkraftværk, Vestbirksøerne og Naturstien.

Kontakt for yderligere information:

Per Kristensen

Projektleder på projekt ”strømmen”
Naturstyrelsen Søhøjlandet