Det første bornholmske livstræ er blevet markeret

29-09-2017

Et gammelt egetræ i Blykobbe Plantage er det første bornholmske træ, som har fået et livstræsmærke og nu får lov at stå til evigt forfald.

Gamle og døde træer er vigtige for at sikre et mangfoldigt dyre- og planteliv skoven. Svampe, mosser og laver vokser på dem, insekter lever under barken, når træerne dør, og fugle og flagermus slår sig ned i huller og sprækker. Derfor vil Naturstyrelsen med hjælp fra borgerne udpege en halv million træer i danske statsskove, som skal have lov til at blive ældgamle og blive i skoven indtil de formulder. Træerne kaldes for livstræer.

Du kan hente mobilappen ”Livstræ”, som alle interesserede kan bruge til at foreslå livstræer i statens skove og naturområder. For at blive et livstræ skal træerne være velegnede: De skal blandt andet være store og have en placering, hvor de ikke er til fare for skovgæsterne, hvis de vælter. Hvis et udpeget træ kan godkendes, markeres det med et skilt og bliver føjet til Naturstyrelsens digitale kort over træer, som ikke må fældes.

Nu er det første bornholmske træ blevet markeret med skiltet. Det drejer sig om et egetræ, som står i Blykobbe Plantage. Træet blev i sin tid udpeget af Naturstyrelsens brugerråd, da rådets medlemmer første gang blev præsenteret for idéen om livstræer. Resten af de Bornholmske livstræer, der indtil videre er blevet godkendt, får også et skilt på inden for kort tid.

Sådan udpeger du et livstræ

  1. Hent appen ”Livstræ” i AppStore eller Google Play.
  2. Med appen kan du markere træets placering, tage fotos at træet og indberette oplysninger om træart, træets udseende eller om træet huser arter som f.eks. svampe.
  3. Nu er du klar til at gemme eller sende dit forslag til et livstræ. Det er især gamle løvtræer, der er særligt vigtige for livet i skoven, og som skal udpeges som livstræer. De må gerne være krogede eller have huller, som insekter, fugle og svampe kan leve i.
  4. Forslaget vurderes herefter af Naturstyrelsens lokale enhed.
  5. Hvis træet godkendes som et livstræ, markeres træet ude i skoven med et metalskilt

Læs mere om livstræer