Nedrivning af Hellebæk Avlsgård

28-09-2017

I uge 40 starter nedrivningen af Hellebæk Avlsgård i Hellebæk Kohave

Arbejdet vil betyde, at bygningerne bliver revet ned, og at hegnet fjernes. Dermed fjernes sporene efter forsvarets mangeårige aktiviteter på arealerne.

Når bygningerne er fjernet, vil arealerne komme til at indgå som en naturlig del af den eksisterende Kohave, og således får naturen i Hellebæk Kohave endnu mere plads. Bålhytten bliver stående til fortsat gavn for de besøgende i Kohaven.

Allerede for år tilbage forsvandt helheden på Avlsgården, da hovedbygningen nedbrændte.  De tilbageværende driftsbygninger er nedslidte og er ikke længere nødvendige for Naturstyrelsens drift. Derfor har Naturstyrelsen besluttet at rive dem ned.

Nedrivningsarbejdet forestås af entreprenørfirmaet Preben Hockerup, og forventes afsluttet inden årsskiftet.