Hvinningdal Skov opgraderer

29-09-2017

Hvinningdal skov ligger i NV enden af Silkeborg. Det er en ny skov, der nu ligger på begge sider af den ny motorvej. Det viser sig dog at skoven vinder ved nærmere bekendtskab og Naturstyrelsen arbejder på at gøre den endnu bedre.

Der blev anlagt en motorvej rundt om Silkeborg, det er til glæde for mange og til gene for nogen. Undervejs måtte vejen desværre igennem Hvinningdal Skov, og flere mente at, nu var skoven helt ødelagt. Så slemt er det langt fra gået og vi kan kun anbefale at tage herud.  Det er faktisk en spændende og meget varieret skov. Nye tætte bevoksninger veksler med gammel skov domineret af eg, men undervejs er der også ret store åbne ”slette”-områder.  Den store variation giver også gode muligheder for naturoplevelse.

Her nyligt gik vi et par stykker en tur rundt i skoven. Her er lige blevet opsat skilte med landkort og en med blåt afmærket vandrerute, der fører rundt i skoven.

Vi fulgte ikke ruten helt, men kunne nok have gjort det, men en god oplevelse var det.

Skovtykningerne var fulde af dyr. Egene var fulde af agern og vi så skovskaden komme og plukke af dem for at flyve ud og deponere dem til vinterforråd. Over et åbent område kom en musvåge sejlende, her var krager og ringduer. I en grantykning kunne vi høre mejser tvitte i trætoppene. Mod vest nær moseområdet mødte vi en stor butsnudet frø, en hun der allerede var fuld af æg til næste års yngel og i grusgraven mod syd ved den store faunapassage spottede vi et rådyr med to store lam . 

Heldigvis havde vi tage en kurv med for undervejs var der svampe at plukke: Agerchampignon, parasolhatte, grå slimslør og granmælkehat, det er de gode spisesvampe. Brunstænket tragthatte dannede hekseringe under granerne, men de fik lov at stå sammen med støvbolde, for vi skulle også have plads til hyldebær, ægte kastanjer, (som er indplantet i de nye skovområder), lidt hasselnødder, slåen og lidt vilde hyben.

Selv om året er fremskreden stod der mange blomster langs skovvejene, især bemærkede vi slangehoved, gedeblad og øjentrøst og fandt som en kuriositet også kantlobelie, hvordan den så er endt herude?  

Kurven blev fyldt, men næste gang tager vi en madpakke med, her er rigelig oplevelse til adskillige flere ture.

 

Og motorvejen? Ja man hører den her og der, men den dominerer ikke oplevelsen, her er fine steder at finde ro for sjælen.  

 

 

 

Fakta om Hvinningdal Skov

Beliggenhed: NV enden af Silkeborg, strækker sig N-S fra Øster Bording mellem Jordkærvej og Nørhedevej.

Areal: Ca. 150 ha, der er ca. ligeligt fordelt mellem løvskov, nåleskov og åbent land.

Består dels af mindre ældre skovområder og nyplantet skove efter år 2000.

Parkeringspladser: Tre steder langs Jordkærvej

Hundeskov: der er indhegnet hundeskov i pyntegrøntbevoksning ved Jordkærvej

Shelterplads: der er indrettet shelterplads i sydenden af skoven. Denne skal bookes.

Motorvejen deler skoven i en vestlig og en østlig del. Der er passager under motorvejen 3 steder.