Indvielse af besøgscenter Østerild

04-09-2017

Partnerne bag besøgscentret inviterer til indvielse lørdag d. 9. september kl. 12:30

Det Nationale Testcenter for store Vindmøller i Østerild tiltrækker hvert år besøgt af ca. 30.000 besøgene, der kommer for at opleve de store vindmøller og naturen omkring.

De besøgende vil fremover få glæde af det nyetablerede besøgscenter Østerild, hvor partnerne bag besøgscentret (Danmarks Tekniske Universitet, Realdania, Thisted Kommune, Vindmølleindustrien, Vestas, Siemens, Museum Thy, Thy Turistbureau, Thy- Mors Energi, Århus Universitet og Naturstyrelsen Thy) har lavet en udstilling om Testcentret. Naturstyrelsen Thy har sammen med Museum Thy bidraget med historien om tilblivelsen af Testcentret og den naturgenopretning, der er foretaget i området efter skovrydningen.

Vi er glade for at der nu er endnu flere der har mulighed for at lære mere om historien om etableringen af Testcentret, områdets natur og den naturgenopretning der er foretaget i området,

fortæller skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

Vi har lavet vores del af udstillingen så de besøgene bliver taget med på en tur i området fra det blev landfast efter sidste istid til det landskab vi har i dag efter etableringen af testcentret.

Naturstyrelsen har en række nye tilbud omkring Besøgscenter Østerild: legeplads for de små, ny gang- og cykelsti langs Testcentervej og nye informationstavler i udsigtstårnet ved de nye naturområder nord for besøgscentret.

Alle er velkomne til indvielsen. Se invitationen her.