Kamp mod ørnebregner i Åtte Bjerge

11-09-2017

Over de senere år er ørnebregnen blevet en trussel mod naturen i de dele af Åtte Bjerge, som ejes af Naturstyrelsen.

Åtte Bjerge er et fint naturområde på omkring 30 hektar, og er meget besøgt af publikum. Området rummer rigtigt mange gode oplevelser på et lille område, lige fra storslåede udsigter og kulturhistoriske spor, til naturtyper som sø, skov, eng, overdrev og mose.

Særligt i dele af den lysåbne egeskov og på skrænter og tilstødende overdrev har ørnebregnen bredt sig. Ørnebregnen er ikke en invasiv art, men når den først indtager et område, så breder den sig med kraftige jordstængler, den bliver to meter høj, og levner ikke plads til andre planter pga. et giftstof den udskiller og den skygge den forårsager. Det forarmer naturen og giver et ensartet landskab. De får, som afgræsser området, vil heller ikke æde planten fordi den er giftig. Den har derfor frit spil til at brede sig, hvis ikke der gribes ind.

Foto: Åtte Bjerge - Området omkring flagbakken efter to gange rydning. Ørnebregnen kommer igen!

 

Rydning af ørnebregne

Igennem sommeren har Naturstyrelsen Vadehavet fjernet ørnebregne i en strækning omkring flagbakken. Rydning af ørnebregne er hovedsageligt sket med kratrydder, og er gennemført i juni, juli og starten af september. Hvis du har hørt motorstøj i denne periode er der derfor en god grund. Ørnebregne er meget stærk, der hvor den etablerer sig, og det kræver derfor tre eller flere rydninger, før den tager alvorligt skade.

Foto: Åtte Bjerge - Området er netop ryddet for tredje gang i år, og det kommer til at gøre ondt på ørnebregnen. 

Ørnebregnen har brugt meget energi på at skyde igen og igen efter rydning. Derfor har de ikke oplagret meget energi til det kommende år, så forhåbentlig kommer de i mindre omfang i 2018. Naturstyrelsen fortsætter behandlingen i sommeren 2018, så de lysåbne områder igen kan blive et godt levested for mange planter, og de dyr og insekter der er knyttet til dem.

 

 

 

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet