På larvefødder i Mandbjerg Skov

01-09-2017

Mandbjerg skov er lidt af en glemt naturperle lidt syd for Toftlund. I skoven ligger der to gamle engarealer, lang-engen og dynd- engen, som er med til at give skoven sin store naturværdi.

De lysåbne enge opnår gode læ- og varmeforhold ved at være omkranset af gammel løvskov, og dermed er grundlaget til stede for et godt levested for mange blomster, insekter og fugle. Men levestedet fungerer kun såfremt engene hvert år drives med afgræsning eller slæt, som de er blevet det i mere end hundrede år. Naturstyrelsen Vadehavet er ansvarlig for denne drift. Oprindeligt har engene været afgørende leverandør af foder til dyrene hos de lokale landmænd, nu er målet i højere grad at fremme naturen for naturens skyld, og plejen er et middel til at opnå et artsrigt levested.

I disse dage tages der slæt på en af engene i Mandbjerg. Det foregår med en såkaldt pistemaskine på larvefødder. Maskinen slår græsset og presser det i mini baller, som køres væk fra arealet. Det er helt afgørende, at det afslåede materiale fjernes fra arealet, da jorden i modsat fald vil blive tilført næring og skygge, hvilket virker negativt på blomster og insekter. Larvefødderne er nødvendige for at maskinen lægger så lille et tryk på de våde arealer, som overhovedet muligt. Næst efter slåning med le, er det nok den mest skånsomme måde at tage slæt på.

Mandbjerg skov er altid et besøg værd. Fra parkeringspladsen i skovens vestlige del (med indkørsel fra Mandbjergvej) er der en fin gåtur rundt i den centrale del af skoven og forbi de to enge, som er nævnt i denne artikel. Turen er på ca. 1,5 km. 

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet