Løvtræer får mere plads ved Velling Kalv

11-09-2017

Skovningsmaskiner fælder i disse dage nåletræer på vestsiden af Velling Kalv. Det skal give løvtræer mulighed for naturligt at kunne sprede sig. Skovens gæster skal holde afstand til maskinerne.

Frem mod 2040 skal det meste af Velling Skov udlægges som urørt skov. En del af skoven er allerede lagt urørt, mens der i de kommende år bliver udlagt nye områder i skovene. Nu er turen kommet til flere områder omkring udsigtspunkterne Velling Kalv og Velling Gavl. På vestsiden af Velling Kalv bliver der nu fældet ca. 1 ha med ædelgran, og når træerne er fældet, får området lov at ligge urørt hen. Det kan se voldsomt ud, når maskinerne lige har været der, men arbejdet vil give plads til en bedre skovnatur.  

”Vi fjerner nåletræerne for at give løvtræerne plads til at kunne sprede sig naturligt i den urørte skov. Området vil komme til at fremtræde som en åben skrænt, indtil den ad åre er vokset til med forskellige træer, nok især birk og røn, der så om bare 100 år vil være afløst af måske eg og bøg,” siger skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet. 

Salget af de fældede træer er bl.a. med til at finansiere faciliteter og oplevelser til friluftslivet i de statslige skove og naturområder.

Da det er  skovningsmaskiner, der kører rundt i området, for at fælde ædelgranerne, er det vigtigt at skovens gæster tager hensyn til og holder en sikkerhedsafstand på minimum 70 meter til maskinen, eller helt undgå at gå ind i området, mens maskinerne kører.

Udlægningen af den urørte skov blev fastlagt med naturskovsstrategien fra 1992, hvor det blev besluttet at lægge skoven urørt gradvist over en periode på næsten 50 år.