Stork på Flyvestation Værløse

15-09-2017

Storken er kommet!
Når man tager på udflugt på Flyvestation Værløse kan man se 4 store redeplatforme, der er sat op. Én platform står helt ude i den veslige ende højt og flot på en bakketop, og 3 andre står lige øst for den store turkise hangar i nord. Målet med de 4 redeplatforme er, at de skal tiltrække storke, og forhåbentlig vil storkene finde dem så interessante, at de vælger at yngle der.

Foto: Jesper Brodersen

Der er nu håb om, at det måske kan lykkes idet der den 5. september blev set en stork på den vestlige redeplatform, og den ser ud til at befinde sig godt derude, da den både har overnattet i reden og tilmed har tilbragt flere dage på og ved reden.

Steen Prytz fra Danmarks Naturfredningsforening var oprindelig initiativtager til, at den første redeplatform kom op i 2008, og det er netop denne rede, som nu har vagt interesse hos en stork. Steen Prytz oplyser, at det er et godt tegn, at storken har opdaget reden nu her i efteråret, da der så er håb om, at den til foråret vil vende tilbage med en mage.

Det var Jesper Brodersen, som er en lokal ornitolog og derfor hyppig gæst på Flyvestation Værløse, som først fik øje på storken og derfor kontaktede Naturstyrelsen og fortalte om den nye beboer på arealet. Naturstyrelsen ejer Flyvestationen og er netop ved at lave en mængde tiltag sammen med frivillige, så både naturværdier og friluftsliv kan optimeres på arealet.  I Naturstyrelsen er begejstringen stor. Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen udtaler, at ”det er netop denne slags resultater, hvor frivillige udfører et arbejde for naturen, som vi meget gerne ser hos os. At det så oven i købet, både kan gavne naturen og samtidig give de besøgende en ekstra oplevelse, er jo helt optimalt!” oplyser Charlotte Mølgaard.

Foto: Jesper Brodersen, Værløse

Jesper Brodersen fortæller at: ”Storken har været på Flyvestationen i 6 dage til og med søndag den 10. september kl. 11, hvor den fløj mod syd i ret lav højde!”  Storken er herefter iagttaget i Bringe Mose den 12. september. 

Foto: Naturstyrelsen

Den 15. september kunne flere se storken, mens den søgte efter føde lige ved siden af en traktor, der slog græs. Slåningen af græs er i øvrigt en del af Naturstyrelsens pleje af området idet vi håber, at en mosaikslåning vil fremme mulighederne for at mosehornugler vil tiltrækkes til området.
Storken har sikkert jagtet mus og insekter som slåningen skræmte frem.

Både i Naturstyrelsen og hos Danmarks Naturfredningsforening er der naturligvis stor begejstring for at den flotte fugl nu er set på arealet. Steen Prytz fra Naturfredningsforeningen opfordrer alle til at holde øje med fuglen, men han understreger samtidig, at det er vigtigt, at storken finder ro og ikke forstyrres unødigt, hvis vi skal gøre os håb om, at den vil slå sig ned derude med en mage til foråret. Derfor er hans opfordring, at man holder en tilpas afstand og nyder den flotte fugl uden at skræmme den bort.

Jess Frederiksen fra Storkene.dk oplyser, at der sikkert er tale om storken Oskar, som er en svensk stork med ringnummer 855 på en aluminiumsring over venstre knæ. Oskar har for vane at krydse Øresund og slå sig ned forskellige steder. Der er derfor bygget en rede til ham ved Hedehusene og en mere ved Veksø. Nu har den lidt forfløjne Oskar så fundet Værløse, og vi må se om han bliver. Oskar har dog kone og voksne børn i Sverige, så det bliver interessant.

Charlotte Mølgaard og Steen Prytz er enige i, at storken endda kan få vidtrækkende konsekvenser for området.

”Storken kan jo komme til at betyde et veritabelt babyboom i de nye kvarterer ved flyvestationen!” Slutter de med et smil.