Tranum Klit Camping overgår til natur

06-09-2017

Den statsligt ejede campingplads Tranum Klit Camping nedlægges ved årsskiftet. Pladsen vil fremover kunne bruges af spejdere og skoleklasser.

Tranum Klit Camping ved Jammerbugten nedlægges ved årsskiftet. Pladsen har en unik beliggenhed midt i et stort, statsejet naturområde med flere beskyttede hede- og overdrevsarealer. Ved nedlæggelsen vil campingpladsen overgå til natur og blive en del af det omkringliggende landskab.

For at tilgodese områdets friluftsliv efterlades en toiletbygning på arealet, så pladsen fremover kan benyttes som lejrplads til almene formål af fx spejdere og skoleklasser. 

- Nedlæggelsen af campingpladsen betyder, at vi får et endnu større sammenhængende naturområde, der gør det nemmere at pleje og forbedre naturen, samtidig med at området stadig kan bruges af børn og unge, der vil på udflugt i de åbne vidder, siger skovrider Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen i Vendsyssel.

Som en del af regeringsgrundlaget skal staten sælge 16 campingpladser. Tranum Klit Camping ligger i et område med flere både statslige og private campingpladser, der er i indbyrdes konkurrence. Forventningen er derfor, at nedlæggelsen af campingpladsen vil give de omkringliggende pladser et bedre indtjeningsgrundlag.  

Campingpladsen har de seneste år været drevet af en forpagter, hvis kontrakt udløber den 31. december 2017. Campingpladsens forpagter og fastliggere er orienteret om nedlæggelsen.

 

Yderligere oplysninger:

 Skovrider Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen i Vendsyssel, tlf.:+45 72 54 36 53, e-mail.com: Obfuscated Email