Sæt dit aftryk på fremtidens skove!

17-09-2017

Udpeg et Livstræ i Grønnehave Skov.

Foto: Naturstyrelsen Vestsjælland

Søndag d. 24. september kan du sammen med Naturstyrelsen Vestsjælland komme på en guidet tur rundt i skoven og frede de gamle træer – Livstræerne. Turen starter fra P-pladsen ved Egebjergvej kl. 13 og varer ca. 1½ time.

Livstræprojektet

Store, gamle træer gavner biodiversiteten, men vi har meget få rigtig gamle træer tilbage i Danmark. Med en smartphone i hånden kan du være med til at udpege en halv million livstræer i statens skove, der ikke må fældes. De skal have lov til at leve et langt liv, inden de dør af ælde og efterfølgende indgår i skovens naturlige kredsløb til gavn for svampe, insekter og mange andre dyr og planter, som lever i dødt træ.

Alle kan være med til at udpege livstræer i statens skove og vi vil meget gerne have dine input:

  1. Hent appen ”Livstræ” i AppStore eller Google Play.

  2. Med appen kan du markere træets placering, tage fotos at træet og indberette oplysninger om træart, træets udseende eller om træet huser arter som f.eks. svampe.

  3. Nu er du klar til at gemme eller sende dit forslag til et livstræ. Det er især gamle løvtræer, der er særligt vigtige for biodiversiteten, og som skal udpeges som livstræer. De må gerne være krogede eller have huller, som insekter, fugle og svampe kan leve i.

  4. Forslaget vurderes herefter af Naturstyrelsens lokale enhed.

  5. Hvis træet godkendes som et livstræ, markeres træet ude i skoven med et metalskilt.

 

Vil du vide mere om livstræprojektet?

På vores hjemmeside kan du læse mere om Livstræer, se hvad der kendetegner et godt livstræ. Her kan du også løbende følge med i udpegningen af livstræer på et kort.

Berit Land Nielsen

Forstfuldmægtig
Vestsjælland