Nye hegn skal holde hjortene inde i Slotved Skov

28-09-2017

Slotved Skov har dannet ramme om dyrehavevildt i mange år. Nu skal hegnet udvides så der bliver plads til flere dyr.

Hegn, som dette skal holde endnu flere hjorte inde ved Slotved Skov

Det forventes at det nye hegn bliver opsat i løbet af efteråret og vinteren, og der vil i samme periode blive anlagt færiste og låger, så vi mennesker kan komme ubesværet ind og ud.

Hegnene er to meter høje hegn, og vil kunne sikre, at både dåvildt og kronvildt bliver på arealet til glæde for både naturen og dem, der kommeer for at betragte de smukke dyr.

Naturstyrelsen har tegnet kontrakt med det udbudsvindende firma Nordjysk Hegn og Sikring fra Bjergby, som snart påbegynder arbejdet

Se desuden projektets hjemmeside: Skovrejsning ved Slotved Skov